Brak
Wybrane wzory i zadania do ćwiczeń ze statystyki i demografii - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Wybrane wzory i zadania do ćwiczeń ze statystyki i demografii. Do użytku wewnętrznego studentów kierunku administracja GWSA, praca zbiorowa, Izydor Sobczak, Robert Kaźmierczak, Katarzyna Ruszczyńska (opr.). Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2009. ISBN 978-83-89762-23-8. Stron 70, format 17x24 cm (B5)
0,00 zł
Dyscyplina: Ekonomia
Nr katalogowy: 023
   
Tytuł Wybrane wzory i zadania do ćwiczeń ze statystyki i demografii
Podtytuł Do użytku wewnętrznego studentów kierunku administracja GWSA
  praca zbiorowa
Opracowanie Izydor Sobczak, Robert Kaźmierczak, Katarzyna Ruszczyńska
Rok wydania 2009
Strony 70
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-23-8
Cena (zł) Nakład wyczerpany

Informacje dodatkowe

Książka jest opracowaniem dedykowanym studentom kierunku „administracja” Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji z uwagi na fakt, że wszyscy autorzy opracowania są wykładowcami tej uczelni i prowadzą wykłady i ćwiczenia ze statystyki i demografii. Broszura zawiera wzory i oparte na nich sposoby rozwiązywania określonych zadań, są w niej także zadania do rozwiązania w domu. Książka ma za zadanie pomóc w przyswajaniu wiedzy ze statystyki i demografii objętej programem oraz ma usprawnić prowadzenie ćwiczeń i wykładów. Autorzy zastrzegają, że jest ona przeznaczona do użytku wewnętrznego studentów kierunku „administracja” GWSA.

Posiadając tę broszurę student zaoszczędza czas, który przeznaczyłby na przepisywanie wzorów i zadań prezentowanych na ćwiczeniach. Uzyskany w ten sposób czas będzie przeznaczony na pełniejszą realizację programu i wnikliwsze wyjaśnienie tych zagadnień, które sprawiają studentom trudności. W broszurze przedstawiono także wybrane liczby bezwzględne i współczynniki dotyczące rozwoju demograficznego Polski, do których będzie nawiązywał wykładowca i których student nie musi już notować.

Errata

Na stronie 15 w zadaniu 2 pkt c):
- zamiast "2000" powinno być "2003" (8 linia od góry).
Na stronie 48 w zadaniu 1:
- zamiast "31.12.2006" powinno być "31.12.2007" (5 linia od dołu);
- zamiast "30.06.2006" powinno być "30.06.2007" (4 linia od dołu).
Błędy zostały dostrzeżone po wydaniu. Serdecznie przepraszamy.

Spis treści

Część I. Wybrane wzory i zadania ze statystyki.

  • A. Mierniki wykorzystywane w analizie rozwoju zbiorowości w czasie (analiza szeregów czasowych) [tu: Przyrost bezwzględny i względny – jednopodstawowy (o podstawie stałej) i łańcuchowy (o podstawie ruchomej); Wskaźniki dynamiki (indeksy) – jednopodstawowe i łańcuchowe].
  • B. Wskaźniki struktury.
  • C. Wskaźniki natężenia.
  • D. Wartości średnie klasyczne [tu: Średnia arytmetyczna (zwykła i ważona); Średnia arytmetyczna z szeregu rozdzielczego; Średnia chronologiczna].
  • E. Wartości średnie pozycyjne [tu: Mediana (ME) z szeregu rozdzielczego (wartość środkowa); Dominanta (D)].

Część II. Wybrane wzory i zadania do ćwiczeń z demografii.

  • A. Wzory wykorzystywane w analizie ruchu naturalnego ludności [tu: Współczynnik małżeństw; Współczynnik rozwodów; Współczynnik urodzeń żywych; Współczynnik płodności kobiet; Współczynnik dzietności ogólnej kobiet; Współczynnik zgonów; Współczynnik przyrostu naturalnego ludności; Współczynnik dynamiki demograficznej].
  • B. Współczynniki wykorzystywane w analizie relacji liczbowych ludności według płci [tu: Współczynniki struktury; Współczynniki natężenia].
  • C. Analiza struktury ludności według wieku.
  • D. Metody mierzenia migracji ludności.

Część III. Ludność w Polsce (wybrane liczby).

 

Książka niedostępna w sprzedaży. Zapraszamy do biblioteki GSW lub innych bibliotek.

Dostępna jest podobna pozycja (dostęp w przycisku poniżej):
Wybrane pojęcia, wzory i zadania do ćwiczeń ze statystki opisowej i demografii, Izydor Sobczak, Robert Kaźmierczak, Katarzyna Ruszczyńska (opr.), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-22-0

Podobna pozycja (wyd. 2022)