0 review(s) | Add your review
Andrzej Pułło, Przemysław Kierończyk, Prace dyplomowe. Zasady i reguły pisania, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2020, ISBN 978-83-66270-11-4. Stron 102, format 14,7x21,0 cm (A5). Cena 10,00 zł
10,00 zł
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 111
   
Tytuł Prace dyplomowe
Podtytuł Zasady i reguły pisania
Autorzy Andrzej Pułło, Przemysław Kierończyk
Rok wydania 2020
Strony 102
Format (cm) 14,7x21,0 cm (A5)
ISBN 978-83-66270-11-4
Cena (zł) 10,00

Spis treści

I. Uwagi ogólne o pracy dyplomowej … 7

 1. Prace licencjackie a magisterskie … 7
 2. Podstawowe zasady pisarstwa naukowego … 8
 3. Stadia procesu tworzenia pracy dyplomowej i kolejność pisania … 10

II. Temat i plan pracy. Znaczenie uwag wstępnych … 13

 1. Wybór tematu i tytuł pracy … 13
 2. Plan pracy dyplomowej … 15
 3. Cele i treść "Wstępu" …  17

III. Korzystanie z literatury. Noty bibliograficzne … 21

 1. Rodzaje publikacji i fiszki-notatki … 21
 2. Podstawowe formuły not bibliograficznych … 23
 3. Noty bibliograficzne opracowań książkowych … 24
 4. Noty artykułów i Netografia … 26
 5. O koniecznej konsekwencji w tworzeniu informacji bibliograficznej  … 28

IV. Przypisy i cytaty … 31

 1. O niebezpieczeństwie plagiatu … 31
 2. Cytowanie a parafrazowanie. Posługiwanie się cytatem … 33
 3. Przypisy i ich rodzaje … 36
 4. Przypisy: wymagania redakcyjne … 39

V. Forma i estetyka pracy … 43

 1. Uwagi ogólne i znaczenie akapitu … 43
 2. Wygląd tekstu na stronie … 45
 3. Pierwsze strony głównych części pracy … 47
 4. Tabele i inne ilustracje. Wykazy i Aneks … 49

VI. Styl i język pracy dyplomowej … 51

 1. Cechy stylistyczne pisarstwa naukowego … 51
 2. Rodzaje błędów językowych … 53
 3. Szczególne wymagania dotyczące pisowni … 54

VII. Ocena pracy i jej obrona … 59

 1. Poprawianie pracy … 59
 2. Recenzje i kryteria oceny … 60
 3. Egzamin dyplomowy … 62

Wybrana literatura … 65

Aneks [tu: (a) Wybrane strony przykładowej pracy dyplomowej (magisterskiej); (b) Przykładowy wykaz skrótów; (c) Przykładowe znaki korektorskie]… 67

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji