Statut Gdańskiej Szkoły Wyższej pozostawia w strukturze uczelni wydziały jako jednostki uczelniane: zarówno w siedzibie w Gdańsku, jak i w jej filiach

Gdańska Szkoła Wyższa wpisana jest pod numerem 244 w Ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki. Do 2011 r. uczelnia funkcjonowała pod nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

Siedziba GSW w Gdańsku

W siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku funkcjonują dwa wydziały:

  1. Wydział Nauk Społecznych (WNS)
  2. Wydział Nauk Inżynierskich i Zarządzania (WNIZ)

Filie (wydziały zamiejscowe)

Poza siedzibą w Gdańsku Uczelnia posiada następujące filie (wydziały zamiejscowe):

  1. Wydział Zamiejscowy w Tczewie
  2. Wydział Zamiejscowy w Braniewie
  3. Wydział Zamiejscowy w Słupsku
  4. Wydział Zamiejscowy w Olsztynie