Kierunki "administracja" prowadzone w filiach w Olsztynie i Słupsku ocenione pozytywnie

Polska Komisja Akredytacyjna w 2020 roku przeprowadziła wizytacje w filiach GSW w Olsztynie i Słupsku. Wizytowano prowadzone tam kierunki "administracja" na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W listopadzie 2020 r. otrzymaliśmy wyniki wizytacji. Z satysfakcją pragniemy Was poinformować, że w obu przypadkach otrzymaliśmy oceny pozytywne.

Decyzje stypendialne w semestrze zimowym 2020/2021

Listy decyzji stypendialnych świadczeń przyznanych w semestrze zimowym 2020/2021 dostępne są dla osób zalogowanych pod następującym linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/decyzje-stypendialne-20202021-sem-zimowy.

Komisja stypendialna informuje, że decyzje stypendialne będą wysyłane na adresy e-mail. Przelewy stypendium za październik i listopad 2020 będą wykonywane na przełomie listopada i grudnia 2020.

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek

Zaliczenia poprawkowe (ostatni termin) odbędą się w formie ustnej poprzez platformę ClickMeeting w dniu 21.11.2020r.

Studenci chcący zdać zaległy egzamin bądź zaliczenie proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie się do dziekanatu GSW (kontakt telefoniczny) do dnia 18.11.2020r. 

Osoby, które nie zgłoszą się do dziekanatu nie będą mogły przystąpić do zaliczeń.

Biblioteka GSW czynna w czasie epidemii COVID-19

W czasie epidemii COVID-19 Biblioteka GSW funkcjonuje na innych zasadach: możliwe są wypożyczenia książek, zaś czytelnia jest nieczynna. Osoby korzystające nie chodzą między regałami, książki podaje pracownik biblioteki. Biblioteka od 23 października 2020 r. czynna jest również w każdą sobotę.

Plany zajęć i harmonogramy zjazdów

Plany zajęć  oraz harmonogramy znajdziesz na stronie GSW po zalogowaniu się (dane do logowania otrzymasz w dziekanacie odpowiedniego wydziału).

Należy wybrać zakładkę "Student"→ "Student zalogowany"→ "Plany zajęć" (po prawej stronie) → należy wybrać odpowieni wydział bądź miejsce studiowania.
W taki sam sposób znaleźć można harmonogramy zjazdów: "Student"→ "Student zalogowany"→ "Harmonogramy zjazdów" (po prawej stronie) → należy wybrać odpowieni wydział bądź miejsce studiowania.

Uwaga grupy gdańskie oraz A1-T

Ze względu na odwołane zajęcia stacjonarne, zmianie uległ plan zajęć na najbliższy weekend (24/25.10. 2020 r.). Prosimy zapoznać się z jego aktualizacją.

Strony