Uwaga grupy A1-MSU i A1-MSU-e

Nastąpiła zmiana w planie zajęć. Prosimy o zapoznanie się z jego aktualizacją.

Studenci grupy A1-MSU dodatkowo proszeni są o dopisanie się na ćwiczenia z przedmiotu "Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska" do grupy A1-MSU-e.

Uwaga grupy A1-O, A3-O, Ap5-O, A1-MSU-O

Nastąpiła zmiana w planie zajęć (zajęcia, planowane jako stacjonarne, odbędą się on-line poprzez platformę Teams). Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją planu.

Decyzje stypendialne w semestrze zimowym 2021/2022

Komisja stypendialna GSW przyznała świadczenia na semestr zimowy 2021/2022. Każda z osób, które złożyły wnioski, otrzyma w terminie do 30 listopada br. decyzję stypendialną (pozytywną bądź odmowną). Decyzje te (w podpisanych plikach PDF) będą rozsyłane mailowo na adresy wskazane we wnioskach.

Jednocześnie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa Państwa danych, nie będziemy publikować list decyzji stypendialnych na stronie internetowej uczelni (po zalogowaniu), jak to miało miejsce dotychczas.

Uwaga grupy: A3a-MSU oraz A3z-MSU-T

Zajęcia z przedmiotu "System ochrony prawnej w UE" z prof. M. Borkowskim, zostają odwołane. Prosimy zapoznać się z aktualizacją planu zajęć.

Uwaga grupa K1s

Zajęcia z przedmiotu "Socjologia i metody badań socjologicznych", zaplanowane na dzień 23.11.2021 r., zostają odwołane. Aktualizacja planu zajęć zostanie zamieszczona do końca tego tygodnia.

Uwaga grupa K1s

Nastąpiła zmiana w planie zajęć. Prosimy o zapoznanie się z jego aktualizacją.

Uwaga grupa A1-MSU

Zajęcia z języka angielskiego zaplanowane na dzień 14.11.2021 r., rozpoczną się o godzinie 11:15.

Strony