Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

Szanowni Studenci
i Nauczyciele Akademiccy

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość
Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w Gdańskiej Szkole Wyższej,
która odbędzie się 2 października 2021 r. o godzinie 11:00
w Auli Głównej w siedzibie Uczelni w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zgłoszenie chęci udziału mailem na adres: gsw@gsw.gda.pl.

Poprawka z przedmiotu Termodynamika

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki u prof. Gumkowskiego odbędzie się 25.09.2021r., o godz. 12:00 poprzez platformę Moodle.
Egzamin poprawkowy przeprowadzony zostanie na tej samej zasadzie co w pierwszym terminie.

Studenci z zaległościami (warunkami) z Termodynamiki proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swojej gotowości pisania egzaminu, przesyłając informację mailową na adres plany.gsw@gmail.com do dnia 22.09.2021r.

Uwaga osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego u prof. A. Pułło

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Zasady ustroju politycznego państwa" u prof. A. Pułło, odbędzie się:

I termin - 12.09.2021 r. o godz. 10:00

II termin - 26.09.2021 r. o godz. 10:00

Egzamin odbędzie się poprzez platformę Moodle!

Pytania egzaminacyjne dostępne będą od godziny 10:00, czas na ich opracowanie - 60 minut. Po upływie wskazanego czasu, odpowiedzi należy przesłać na adres mailowy wykładowcy.

 

Praktyki studenckie

Studenci studiów licencjackich na kierunkach: administracja oraz kryminologia, którzy chcieliby odbyć praktyki studenckie w kancelarii komorniczej w Gdańsku, proszeni są o mailowy lub telefoniczny kontakt z dziekanatem.

dziekanat@gsw.gda.pl

tel. 58 305-08-12 wewn. 22

III termin zaliczenia z Fizyki

Zaliczenie z fizyki w III terminie odbędzie się w sobotę 25 września 2021. Zaliczenie w formie ustnej odbędzie się na platformie WEBEX.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do prof. Ceniana (mailem) swojej gotowości, aby mógł przesłać link z zaproszeniem na określoną godzinę.

Konsultacje dr Bartłomiej Krzyczkowski

Dnia 01.09.2021r. od godziny 10:00 odbędą się konsultacje u dr Bartłomieja Krzyczkowskiego, w sali B109 (w siedzibie GSW).

Studenci, kórzy chcą wziąć udział w konsultacjach proszeni są o wcześniejsze zapisanie się, wysyłając informację mailem na adres plany.gsw@gmail.com do dnia 30.08.2021r.

Strony