Wydawnictwo GSW[1] działa od 2003 roku. W ramach jego działalności ukazują się monografie naukowe jednoautorskie (w tym rozprawy habilitacyjne), monografie wieloautorskie (prace zbiorowe), podręczniki akademickie. Autorami są zarówno pracownicy badawczo-dydaktyczni GSW, jak i osoby spoza niej.

Wszystkie książki (oraz czasopisma) dostępne są w uczelnianej bibliotece oraz wysyłane są do 15 największych bibliotek naukowych w Polsce (link). Większość książek dostępna jest również w sprzedaży detalicznej (zakup na miejscu w uczelni oraz wysyłkowo, link).

Pule numerów ISBN

Wydawnictwo GSW wydaje książki z numerami ISBN spośród następujących pól numerów:

 1. 978-83-89762-…
 2. 978-83-66270-…

Wykaz wydawnictw monografii naukowych

Wydawnictwo GSW (wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej) ujęte jest w wykazie wydawnictw monografii naukowych sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem ID 84800 (pn. "Wydawnictwo GSW") — 80 punktów za autorstwo monografii naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/).

Czasopisma naukowe

Gdańska Szkoła Wyższa jest wydawcą następujących czasopism naukowych:

 1. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej (ISSN 2300-9055)
  Rocznik.
 2. Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy (ISSN druk 2657-5922, ISSN online 2657-7674)
  Rocznik. Artykuły publikowane są tylko w języku angielskim.
 3. Nauka i Społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych (ISSN online 2719-9142)
  Półrocznik wydawany przy współpracy: Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR" i Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sankt Petersburgu (Federacja Rosyjska).
 4. Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania (ISSN online 2719-9770)
  Rocznik wydawany wspólnie z: Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Instytutem Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Obszary tematyczne czasopisma: historia państwa i prawa, historia myśli polityczno-prawnej, nauki polityczne, socjologia, historia oraz recenzje i raporty. Artykuły publikowane są tylko w języku angielskim.
 5. Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej (ISSN 2451-2893).

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi własną platformę czasopism: Czasopisma Naukowe GSW, gdzie publikowane są wszystkie artykuły z wymienionych wyżej czasopism (z wyjątkiem Zeszytów Studenckich). Artykuły są dostępne publicznie, bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF. Dostęp przez poniższy przycisk (lub przez link https://ojs.gsw.gda.pl/).

  Czasopisma Naukowe GSW

Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich online GSW

Wydawnictwo GSW wydaje monografie naukowe i podręczniki akademickie w wersji książkowej (drukowanej) oraz elektronicznej (online + do pobrania PDF).
Wszystkie wydawnictwa online (te, do których mamy prawo do publicznego udostępnienia) publikowane są na platformie Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW, do którego dostęp jest publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW

Autorzy planujący publikację

Autorzy planujący wydanie swoich publikacji w formie książkowej w Wydawnictwie GSW powinni zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładkach (dostępnych z menu bocznego): "Procedura wydawnicza" oraz "Procedura recenzji".

Wydawnictwo GSW stosuje Zasady etyki publikacyjnej.

Kontakt

Prosimy o kontakt mailowy.

Godziny pracy

Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
Sobota
 
Niedziela
Uwagi dodatkowe
prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt e-mailem
 
w piątki i niedziele Wydawnictwo nieczynne
Telefony
 • 58 305 08 11
 • 58 305 08 12
 • 58 305 08 89
 • nr wewn. 52
Adres e-mail
Pokój

nr A113 (parter, skrzydło prawe)

[1] Wydawnictwo GSW:
jednostka organizacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, wpisanej do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244, prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.