Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia drugiego stopnia na kierunku "Administracja", w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Niestacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
W Gdańsku, III i IV semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Na e-studiach, I i II semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Na e-studiach, II i IV semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Zniżki w opłatach. Stypendia

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Objęci są też, już od pierwszego semestru(!), systemem stypendialnym: socjalnym, jak i za wyniki w nauce.

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

  • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
  • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).