Egzamin/zaliczenie z przedmiotów prowadzonych przez mgr W. Wycichowskiego

Terminy egzaminów/zaliczeń:

"Prawo samorządu terytorialnego" - gr. Ap4, Ap4-O, Ap4-S, Ap4-T i Aza4-T - 19.06.2021 r. godz. 10:00-11:00

"Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego (WU)" - gr. A2a-MSU, A2a-MSU-S, A4a-MSU, A4a-MSU-S i A4z-MSU-O - 20.06.2021 r. godz. 10:00-11:00

Egzamin/zaliczenie odbędzie się w postaci testu na platformie Moodle.

Egzamin za "Zarządzania zasobami ludzkimi" u prof. W. Mikołajczewskiej

Egzamin z przedmiotu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" u prof. W. Mikołajczewskiej dla grup: Ap6, Aza6, Ap6-T, Afr6-T, Ap6-S, Ap6-O, Kkr6 odbędzie się w formie testu na platformie Moodle. Test będzie dostępny na platformie od 12.06.2021 r. godz. 9:00 do 13.06.2021 r. godz. 23:00.

Egzamin nie dotyczy grup: Ap6-e, Aza6-e.

Konsultacje - język angielski, mgr M. Ruczyński

Dnia 05.06.2021 r. w godzinach 16:45 - 18:15 odbędą się dodatkowe konsultacje z języka angielskiego dla osób, które miały problem z połączeniem się w czasie zaplanowanych zajęć lub mających zapytania do wykładowcy.

Konsultacje odbędą się poprzez Platformę ClickMeeting.

Link dostępu: https://gswgdansk457.clickmeeting.com/jezyk-angielski-konsultacje?_ga=2....
ID wydarzenia: 484-252-423

Strony