Egzamin z przedmiotu Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - mgr A. Deja

Egzamin z przedmiotu Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych odbędzie się dnia 30.01.2021 r. o godzinie 14:00.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Egzamin z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze prowadzonego przez dr S. Koroluka

Terminy egzaminu z przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze prowadzonego przez dr Sławomira Koroluka: 13.02.2021 r. od godz. 9:00

Zasady przeprowadzania egzaminu:

Termin ten dotyczy tylko studentów, którzy będą chcieli zaliczyć przedmiot na ocenę bdb.

Studenci, którzy będą zainteresowani udziałem w egzaminie, proszeni są o potwierdzenie swojego uczestnictwa w terminie wcześniejszym na maila: sk.kancelaria@gmail.com

Strony