Konsultacje - język angielski, mgr M. Ruczyński

Dnia 05.06.2021 r. w godzinach 16:45 - 18:15 odbędą się dodatkowe konsultacje z języka angielskiego dla osób, które miały problem z połączeniem się w czasie zaplanowanych zajęć lub mających zapytania do wykładowcy.

Konsultacje odbędą się poprzez Platformę ClickMeeting.

Link dostępu: https://gswgdansk457.clickmeeting.com/jezyk-angielski-konsultacje?_ga=2....
ID wydarzenia: 484-252-423

Egzamin z przedmiotu "Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej" - prof. P. Dąbrowski

Egzamin z przedmiotu "Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej" odbędzie się poprzez platformę ClickMeeting dnia 26.06.2021 r. o godz. 9:00.

Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.

Link dostępu do platformy zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego

Terminy egzaminów:

19.06.2021 r. godz. 8:00 -  Administracyjne postępowanie egzekucyjne (WU) - gr. A2-O, A2-S, A2-T

20.06.2021 r. godz. 8:00 - Administracyjne postępowanie egzekucyjne (WU) - gr. A2, A2a-MSU-e, A4a-MSU-e

26.06.2021 r. godz. 8:00 - Administracyjne postępowanie egzekucyjne (WU) - gr. K2, Kps4-e, Kkr-O-e

26.06.2021 r. godz. 11:50 - Prawo administracyjne - gr. Ap4

Egzamin / zaliczenie z przedmiotu "Statystyka" - dr K. Świetlik

Terminy egzaminu/zaliczenia z przedmiotu "Statystyka":

20.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupy Ip1-T, Ip2-T, Ip2, Ip2-S

26.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupa Ip2-e

Egzamin/zaliczenie odbędzie się w formie ustnej w aplikacji MS Teams. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Link dostępu zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Egzamin z przedmiotu "Patologie społeczne" - dr Małgorzata Obrycka

Egzamin z przedmiotu „Patologie społeczne” odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting dnia 19.06.2021r., o godz. 12:00-14:45.

Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. 

Link dostępu do platformy zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Egzamin z przedmiotu "Publiczne prawo konkurencji" - dr Sławomir Koroluk

Egzamin z przedmiotu „Publiczne prawo konkurencji” odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting dnia 19.06.2021 r., o godz. 10:00-12:00.

Egzamin dotyczy wyłącznie osób, które złożyły pracę zaliczeniową i chciałyby otrzymać ocenę bardzo dobrą. Osoby te proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w egzaminie u wykładowcy.

Link dostępu do platformy zostanie zamieszczony na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Informacje o sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sesji egzaminacyjnej.

W tym semestrze, tak jak w semestrze ubiegłym, studenci nie odbierają kart okresowych osiągnięć z dziekanatu, wpisów dokonają wykładowcy w dziekanacie.

Nie będzie też wpisów do indeksów. Warunkiem uzyskania wpisu na kartę oraz do protokołu ocen jest rozliczenie poprzedniego semestru oraz uregulowanie opłat za studia.

Strony