PDF
pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Я.І. Соколовський, М.В. Дендюк, І.М. Крошний, І.Б. Пірко, М.М. Паславський, Організація баз даних. Навчальний посібник [Organizacja baz danych. Podręcznik akademicki], wydanie online (PDF), Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-29-9. Stron 466, format 17x24 cm. Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 129
   

Książka wydana elektronicznie (PDF) i dostępna nieodpłatnie (książka w języku ukraińskim)

Tytuł tłumaczony: Organizacja baz danych. Podręcznik akademicki

Książka w języku ukraińskim

Tytuł (oryg.) Організація баз даних
Podtytuł (oryg.) Навчальний посібник
Tytuł (tłumaczony) Organizacja baz danych
Podtytuł (tłumaczony) Podręcznik akademicki
Autorzy (oryg.) Ярослав Соколовський, Михайло Дендюк, Ігор Крошний, Ігор Пірко, Михайло Паславський
Autorzy (transliteracja polska) Jaroslav Sokolovskyy, Mykhailo Dendiuk, Ihor Kroshnyy, Ihor Pirko, Mykhailo Paslavskyi
Projekt okładki Тетяна Самотій [Tatiana Samotij]
Redakcja, skład tekstu Autorzy
Język Ukraiński
Rok wydania 2023
Wydanie Online (PDF), w dostępie publicznym
Strony 466
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-29-9
Cena (zł) Nieodpłatnie
Nota prawna

ZABRONIONE / FORBIDDEN
samowolne udostępnianie publiczne całości lub/i fragmentów oraz sprzedaż kopii w wersjach: elektronicznej i wydruku

DOPUSZCZONE / ALLOWED
pobieranie i wydruk
 

Copyright by
© Я.І. Соколовський, М.В. Дендюк, І.М. Крошний, І.Б. Пірко, М.М. Паславський, 2023,
© НЛТУ України, 2023,
© Gdańska Szkoła Wyższa, 2023

Dostęp cyfrowy

Wydanie online (PDF) dostępne na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW – dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

  Wydanie online (PDF)   Repozytorium
Spis treści / Зміст

Передмова … 15

Розділ 1. Теоретичні основи баз даних … 17

 • Тема 1. Структура баз даних … 17
 • 1.1. Основні поняття та визначення … 17
 • 1.2. Системи керування базами даних … 18
 • 1.3. Загальна архітектура баз даних … 20
 • 1.4. Класифікація баз даних … 21
 • 1.4.1. Бази даних за типом доступу (локальні, клієнт-серверні) … 21
 • 1.4.2. Бази даних за типом керування (реляційні, NoSQL, NewSQL) … 24
 • 1.5. Тенденції використання різних типів баз даних … 28
 • Контрольні запитання … 29
 • Тема 2. Моделі баз даних і моделі даних … 31
 • 2.1. Поняття про моделі баз даних … 31
 • 2.1.1. Міфологічні (концептуальні) моделі … 32
 • 2.1.2. Даталогічні (логічні) моделі … 33
 • 2.1.3. Фізичні моделі … 33
 • 2.1.4. Взаємозв’язок моделей даних … 34
 • 2.2. Типи моделей даних … 35
 • 2.2.1. Файлова модель … 36
 • 2.2.2. Ієрархічна модель … 38
 • 2.2.3. Мережна модель … 42
 • 2.2.4. Реляційна модель … 44
 • 2.2.5. Постреляційна модель … 47
 • 2.2.6. Багатовимірна модель. OLAP технологія … 49
 • 2.2.7. Об’єктно-орієнтована модель … 56
 • 2.2.8. Об’єктно-реляційна модель даних … 60
 • 2.3. Проблеми маніпулювання даними та обмеження цілісності даних … 61
 • Контрольні запитання … 63
 • Тема 3. Реляційна модель баз даних … 65
 • 3.1. Обмеження цілісності даних … 65
 • 3.2. Реляційна алгебра … 67
 • 3.2.1. Традиційні операції над множинами … 68
 • 3.2.2. Спеціальні реляційні операції … 70
 • 3.3. Нормалізація реляційних баз даних … 75
 • 3.3.1. Перша нормальна форма … 77
 • 3.3.2. Друга нормальна форма … 79
 • 3.3.3. Третя нормальна форма … 81
 • 3.3.4. Нормальна форма Бойса-Кодда … 82
 • 3.3.5. Четверта нормальна форма … 85
 • 3.3.6. П’ята нормальна форма … 86
 • 3.3.7. Доменно-ключова нормальна форма. Денормалізація … 89
 • 3.3.8. Переваги та недоліки нормалізації … 90
 • Контрольні запитання … 92
 • Тема 4. Етапи проектування баз даних … 93
 • 4.1. Етап системного аналізу і словесного опису … 93
 • 4.2. Етап концептуального (інфологічного) проектування. ER-діаграми … 94
 • 4.2.1. ER-діаграма в нотації Чена … 99
 • 4.2.2. ER-діаграми в нотації Баркера і Мартіна (Information Engineering) … 103
 • 4.2.3. Проектування баз даних з використанням методології IDEF1X … 105
 • 4.2.4. Нотація бази даних UML … 109
 • 4.2.5. CASE-засоби … 112
 • 4.3. Основи роботи з MySQL Workbench … 117
 • 4.3.1. Проектування моделі бази даних … 120
 • 4.3.2. Підключення MySQL Workbench до MуSQL-сервера … 131
 • 4.3.3. Імпорт схеми даних з MySQL WorkBench на MySQL-сервер … 134
 • Контрольні запитання … 138

Розділ 2. Реляційні бази даних MySQL … 140

 • Тема 5. Основи мови SQL … 140
 • 5.1. Роль і місце мови SQL … 140
 • 5.2. Основні поняття мови SQL … 141
 • 5.7.1. Склад мови SQL … 141
 • 5.7.2. Оператори мови SQL … 142
 • 5.7.3. Типи даних мови SQL … 143
 • 5.3. Робота з доменами (Domain) … 146
 • 5.4. Команда створення таблиць … 147
 • 5.5. Команди модифікації структури таблиці … 152
 • 5.6. Команда вилучення таблиці … 156
 • 5.7. Команди модифікації вмісту таблиць … 156
 • 5.7.1. Команда додавання записів … 156
 • 5.7.2. Команда редагування записів … 159
 • 5.7.3. Команда видалення записів … 160
 • 5.8. Використання індексів … 161
 • Контрольні запитання … 162
 • Тема 6. Команда вибірки SELECT … 164
 • 6.1. Формат запису команди SELECT … 164
 • 6.2. Використання запиту SELECT для вибору записів з однієї таблиці … 165
 • 6.2.1. Використання оператора AS … 165
 • 6.2.2. Задавання умови WHERE … 166
 • 6.2.3. Порівняння за шаблоном LIKE та REGEXP … 167
 • 6.2.4. Використання оператора IN для задавання списку можливих значень … 170
 • 6.2.5. Задавання діапазону значень оператором BETWEEN … 170
 • 6.2.6. Використання оператора IS NULL … 171
 • 6.2.7. Об’єднання декількох записів в результуючий за допомогою групових операцій … 171
 • 6.2.8. Сортування записів оператором ORDER BY … 174
 • 6.2.9. Отримання діапазону записів оператором LIMIT … 174
 • 6.3. Використання SELECT для вибору записів з декількох таблиць … 176
 • 6.3.1. Об’єднання внутрішнє … 177
 • 6.3.2. Об’єднання зовнішнє … 178
 • 6.3.3. Декартовий добуток CROSS JOIN … 180
 • 6.3.4. Віднімання таблиць … 181
 • 6.3.5. Додавання таблиць … 182
 • 6.3.6. Самооб’єднання таблиць … 184
 • 6.4. Використання запитів SELECT … INTO … 186
 • 6.5. Використання запитів SELECT в інших запитах … 189
 • 6.5.1. Створення таблиці на основі існуючої … 189
 • 6.5.2. Створення таблиці на основі існуючої за умовою … 190
 • 6.5.3. Створення гібридних таблиць … 190
 • 6.5.4. Створення тимчасових таблиць … 191
 • 6.5.5. Створення тимчасових таблиць на основі існуючих … 191
 • 6.5.6. Задавання первинних ключів у створених таблицях на основі існуючих … 191
 • 6.5.7. Додавання записів з іншої таблиці … 192
 • Контрольні запитання … 193
 • Тема 7. SQL функції … 195
 • 7.1. Оператори загального призначення … 195
 • 7.1.1. Змінні в MySQL … 195
 • 7.1.2. Значення NULL та операції над ним … 196
 • 7.1.3. Оператори керування в запитах … 198
 • 7.2. Агрегатні функції … 201
 • 7.3. Числові функції … 203
 • 7.3.1. Математичні функції … 203
 • 7.3.2. Функції дати і часу … 205
 • 7.4. Функції роботи з рядками … 210
 • 7.4.1. Функції визначення властивостей рядків … 210
 • 7.4.2. Функції перетворення у рядках … 212
 • 7.4.3. Пошук та видобування частини рядка … 218
 • 7.4.4. Функції порівняння рядків … 222
 • 7.4.5. Чутливість до регістру … 224
 • 7.5. Системні функції … 225
 • Контрольні запитання … 226
 • Тема 8. Використання підзапитів в MySQL … 228
 • 8.1. Визначення підзапитів … 228
 • 8.2. Використання підзапитів в якості розрахункових полів … 229
 • 8.3. Підзапити в реченні FROM … 230
 • 8.4. Вкладений запит в умові WHERE … 230
 • 8.5. Вкладений запит в умові HAVING … 231
 • 8.6. Оператор EXIST у вкладених запитах … 232
 • 8.7. Підзапити з операторами IN, ANY, ALL … 232
 • 8.8. Підзапити в операторах маніпулювання даними … 233
 • 8.8.1. Підзапити в операторі DELETE … 233
 • 8.8.2. Підзапити в операторі UPDATE … 234
 • 8.8.3. Підзапити в операторі INSERT … 235
 • 8.9. Корельовані підзапити … 237
 • Контрольні запитання … 238

Розділ 3. OLTP та OLAP системи … 240

 • Тема 9. Збережені підпрограми. OLTP технологія … 240
 • 9.1. Збережені процедури і функції на стороні сервера … 240
 • 9.2.3. Поняття збережених процедур і функцій … 240
 • 9.2.4. Створення процедур і функцій та звертання до них … 241
 • 9.2.4.1. Збережені процедури … 241
 • 9.2.4.2. Збережені функції … 253
 • 9.2.5. Редагування і видалення збережених процедур і функцій … 254
 • 9.2. Технологія OLTP. Основні поняття та вимоги до транзакцій … 255
 • 9.2.1. Реалізація транзакцій в SQL … 259
 • 9.2.2. Точки відкату … 265
 • 9.2.3. Блокування таблиць … 266
 • 9.2.3.1. Типи таблиць в MySQL … 266
 • 9.2.3.2. Типи блокувань … 267
 • 9.2.3.3. Оператори LOCK TABLES та UNLOCK TABLES … 268
 • Контрольні запитання … 270
 • Тема 10. Big Data рішення. OLAP технологія … 272
 • 10.1. Великі дані (Big Data) … 272
 • 10.1.1. Принципи роботи з великими даними (VVV) … 273
 • 10.1.2. Технології і тенденції роботи з Big Data … 274
 • 10.1.3. Методи і техніка аналізу великих даних … 276
 • 10.2. Технологія OLAP … 277
 • 10.2.1. Основні поняття OLAP … 277
 • 10.2.2. Структура OLAP-куба … 278
 • 10.2.3. Ієрархія вимірів OLAP-кубів … 280
 • 10.2.4. Операції над гіперкубом … 280
 • 10.3. Сховища даних (Data Warehouse) … 283
 • 10.3.1. Поняття сховища даних … 283
 • 10.3.2. Категорії даних, що зберігаються в сховищах даних … 284
 • 10.3.3. Властивості сховища даних. Вітрина даних … 285
 • 10.3.4. Глобальне сховище даних … 286
 • 10.3.5. Архітектура та наповнення сховищ даних … 287
 • 10.3.6. Моделі сховищ даних … 289
 • 10.3.6.1. MOLAP (Multidimensional OLAP) … 289
 • 10.3.6.2. ROLAP (Relational OLAP) … 291
 • 10.3.6.3. Інші моделі побудови сховищ даних … 295
 • 10.4. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) … 295
 • Контрольні запитання … 297

Розділ 4. Адміністрування та захист баз даних … 298

 • Тема 11. Перегляди, курсори та тригери в MySQL … 298
 • 11.1. Поняття переглядів VIEW … 298
 • 11.1.1. Призначення переглядів … 298
 • 11.1.2. Переваги використання переглядів … 299
 • 11.1.3. Обмеження для переглядів в MySQL … 299
 • 11.1.4. Алгоритми переглядів … 300
 • 11.1.5. Створення переглядів … 300
 • 11.2. Модифікації переглядів … 303
 • 11.2.1. Групові перегляди … 303
 • 11.2.2. Перегляди і об’єднання та підзапити … 304
 • 11.2.3. Перегляди та підзапити … 305
 • 11.3. Перегляди в операторах маніпулювання даними … 305
 • 11.4. Модифікація і видалення переглядів … 307
 • 11.5. Курсори … 308
 • 11.6. Тригери … 311
 • Контрольні запитання … 314
 • Тема 12. Управління обліковими записами користувачів та виняткові ситуації в MySQL … 316
 • 12.1. Управління обліковими записами користувачів … 316
 • 12.2.1. Права (привілеї) в MySQL … 316
 • 12.2.2. Створення користувачів БД … 320
 • 12.2.2.1. Режим командного рядка … 320
 • 12.2.2.2. Режим конструктора … 324
 • 12.2.3. Відміна привілеїв і видалення користувачів … 328
 • 12.2. Резервне копіювання і відновлення БД MySQL … 330
 • 12.2.1. Копія БД або її частини на тому ж сервері … 332
 • 12.2.2. Резервне копіювання і відновлення за допомогою MySQL Workbench … 334
 • 12.2.2.1. Інструмент Reverse Engineer … 334
 • 12.2.2.2. Майстер експорту та імпорту SQL-даних … 338
 • 12.2.2.3. Майстер експорту та імпорту однієї таблиці … 339
 • 12.2.2.4. Майстер експорту та імпорту даних результатів … 343
 • 12.3. Характерні помилки в MySQL … 343
 • 12.3.1. Діагностика причин виняткових ситуацій … 343
 • 12.3.2. Помилки Cannot Connect to Database Server … 345
 • 12.3.3. Проблеми при роботі з сервером … 347
 • 12.3.3.1. Причина «server has gone away» … 347
 • 12.3.3.2. Помилка Host ‘…’ is blocked … 348
 • 12.3.3.3. Помилка Too many connections … 349
 • 12.3.3.4. Помилка Out of memory … 350
 • 12.3.3.5. Помилка Table ‘xxx’ doesn’t exist … 352
 • 12.3.3.6. Помилка Can’t initialize character set xxx … 354
 • 12.3.4. Інші виняткові ситуації … 355
 • Контрольні запитання … 356

Розділ 5. Бази даних NoSQL … 357

 • Тема 13. Основи баз даних NoSQL … 357
 • 13.1. Основні поняття NoSQL … 357
 • 13.2. Категорії NoSQL … 358
 • 13.2.1. Документно-орієнтовані бази даних … 358
 • 13.2.2. Бази даних типу "ключ/значення" … 360
 • 13.2.3. Графові бази даних … 361
 • 13.2.4. Стовпцеві бази даних … 363
 • 13.3. Основи MongoDB … 364
 • 13.3.1. Колекції … 365
 • 13.3.2. Документи замість рядків … 366
 • 13.3.3. Формат JSON … 369
 • Контрольні запитання … 374
 • Тема 14. Консоль MongoDB … 376
 • 14.1. Основи роботи з MongoDB … 376
 • 14.1.1. Початок роботи з MongoDB … 376
 • 14.1.2. Типи даних … 378
 • 14.1.3. Колекції і документи … 379
 • 14.2. Додавання даних … 381
 • 14.2.1. Додавання даних командами … 381
 • 14.2.2. Завантаження даних з файлу … 385
 • 14.3. Вибірка з БД … 386
 • 14.3.1. Функція find … 386
 • 14.3.2. Проекція … 390
 • 14.3.3. Запит до вкладених об’єктів … 392
 • 14.3.4. Використання регулярних виразів … 393
 • 14.3.5. Налаштування запитів та сортування … 395
 • 14.3.6. Курсори … 397
 • 14.4. Команди групування … 400
 • 14.4.1. Кількість елементів в колекції … 400
 • 14.4.2. Функція distinct … 401
 • 14.4.3. Агрегація і метод group … 402
 • 14.5. Оператори керування … 404
 • 14.5.1. Умовні оператори … 404
 • 14.5.2. Логічні оператори … 408
 • 14.5.3. Пошук у масивах … 410
 • 14.5.4. Оператори $exists, $type та $regex … 412
 • 14.6. Оновлення даних … 414
 • 14.6.1. Метод save … 414
 • 14.6.2. Функція update … 415
 • 14.6.3. Оновлення окремого поля … 416
 • 14.6.4. Методи updateOne і updateMany … 419
 • 14.6.5. Оновлення масивів … 420
 • 14.7. Видалення даних … 422
 • 14.7.1. Видалення поля … 422
 • 14.7.2. Видалення елемента з масиву … 423
 • 14.7.3. Видалення колекцій і баз даних … 426
 • 14.8. Встановлення посилань в БД … 426
 • 14.8.1. Ручне встановлення посилань … 427
 • 14.8.2. Автоматичне зв’язування … 428
 • 14.9. Робота з індексами … 429
 • 14.10. Керування колекцією … 433
 • 14.11. Резервне копіювання і відновлення БД MongoDB … 435
 • 14.11.1. Резервне копіювання БД … 435
 • 14.11.2. Відновлення даних … 438
 • Контрольні запитання … 440
 • Тема 15. Графічний клієнт MongoDB Compass … 442
 • 15.1. Основні відомості про Compass … 442
 • 15.2. Підключення Compass до сервера MongoDB … 444
 • 15.3. Створення баз даних та колекцій … 447
 • 15.4. Додавання документів … 448
 • 15.4.1. Імпорт файлу … 449
 • 15.4.2. Інтерактивне додавання документу … 450
 • 15.4.3. Клонування документів … 451
 • 15.5. Перегляд даних (документів) … 452
 • 15.6. Редагування документів … 454
 • 15.7. Видалення документів … 454
 • 15.8. Видалення колекції та бази даних … 455
 • 15.9. Консольний клієнт Mongosh … 456
 • Контрольні запитання … 457

Предметний покажчик … 459

Література … 463

 

O podręczniku

Książka w języku ukraińskim

[PL]

Podręcznik jest efektem współpracy Gdańskiej Szkoły Wyższej z uczelniami z Ukrainy w ramach realizowanych umów o współpracy naukowej.

"Organizacja baz danych" może być przydatna dla studentów Zarządzania i inżynierii produkcji oraz Administracji w ramach realizacji zajęć dotyczących zarówno informatyki, jak i modułów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Podręcznik do samodzielnej nauki omawia teoretyczne aspekty baz danych zarówno klasycznych relacyjnych SQL, jak i nierelacyjnych technologii NoSQL, OLTP i OLAP, w tym zasady pracy z dużymi zbiorami danych. Dużą uwagę poświęcono administrowaniu i ochronie baz danych, podano typowe sytuacje wyjątkowe w MySQL oraz sposoby ich eliminacji. Podręcznik może być wykorzystany do sprawdzenia stanu wiedzy, nauczania praktyk laboratoryjnych, projektowania, kursów. Przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych na kierunku "Technologie informacyjne", w szczególności specjalnościach: "Informatyka", "Systemy i technologie informacyjne" oraz "Inżynieria oprogramowania". Podręcznik przyda się tym, którzy chcą samodzielnie opanować podstawy teoretyczne i umiejętności tworzenia i utrzymywania baz danych

[UKR]

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти баз даних, як класичних реляційних SQL, так і нереляційних NoSQL, розглянуто технології OLTP та OLAP, в тому числі принципи роботи з великими даними. Значна увага приділяється адмініструванню та захисту баз даних, наведено характерні виняткові ситуації в MySQL та шляхи їх усунення. Посібник може бути використаний для розроблення баз даних MySQL та MongoDB, контролю знань, викладання лабораторних практикумів, курсового та дипломного проектування. Для студентів закладів вищої освіти в галузі знань "Інформаційні технології", зокрема спеціальностей "Комп’ютерні науки", "Інформаційні системи та технології" та "Інженерія програмного забезпечення". Посібник буде корисним бажаючим самостійно оволодіти теоретичними основами та навиками розроблення і супроводу баз даних
Іл. 304, Табл. 10, Бібліографій 39

Przedmowa / Передмова

Різноманіття типів баз даних (БД) зумовлене, насамперед, різноманіттям задач, для яких використовуються відповідні БД.

Даний посібник надає змогу зорієнтуватися розробнику в класифікації та сферах застосування БД, дозволяє вивчити теоретичні основи БД, а також вдосконалити навики зі створення БД як класичних, реляційних, так і нереляційних, їх супроводу, адміністрування, діагностувати причини виняткових ситуацій, що виникають при роботі з ними, і, відповідно, знайти шляхи вирішення конфліктів.

Адже від вибору типу бази даних, розробленої схеми, її зв’язків залежить подальша коректна робота з даними. І не тільки на стороні сервера, ще більш залежні від розробленої структури БД будуть застосунки користувача.

Для розроблення і супроводу БД на стороні сервера акцент ставиться на середовища, що поширюються під вільною ліцензією, зокрема MySQL Workbench для реляційних БД та MongoDB для NoSQL БД.

У багатьох сферах, таких як у банківській, страховій, біржовій, обліковій, комерційній, тощо, використовується спосіб організації баз даних (БД), при якому система працює в режимі реального часу з короткими, не пов’язаними одна з одною транзакціями, організованими у великий потік. Така онлайнова обробка транзакцій отримала назву OLTP-системи та забезпечує обов’язковий набір властивостей – атомарність, узгодженість, ізольованість та довговічність (ACID).

Зростаючі об’єми інформації вимагають нових технологій для зберігання, модифікації, отримання та адміністрування «великих даних». Адже такі дані повинні бути горизонтально масштабовані, тобто зберігатися на багатьох ресурсах і забезпечувати хорошу продуктивність їх оброблення.

В останні роки у світі сформувався ряд нових технологій збереження і аналізу великих обсягів даних:

 1. сховища даних, або склади даних (Data Warehouse);
 2. оперативна аналітична обробка (On-Line Analytical Processing, OLAP);
 3. інтелектуальний аналіз даних – ІАД (Data Mining).

Для аналітичного опрацювання «великих даних» використовується технологія OLAP як ключовий компонент організації сховищ даних. Інтелектуальний аналіз даних використовується для підтримки прийняття рішень, заснований на пошуку в даних схованих закономірностей.

Оскільки реляційні бази даних погано пристосовані до роботи з дійсно великими обсягами даних, так як вони спроектовані для роботи на одній машині, тому для розподіленої роботи використовується інша технологія баз даних – NoSQL (Not only SQL) – це не тільки реляційні бази даних.

Такі бази даних добре масштабуються горизонтально, але не зберігають всі принципи SQL (ACID). Їх можна умовно розділити на чотири групи: документо-орієнтовані бази даних, бази даних типу "ключ/значення", графові бази даних та стовпцеві бази даних.

Автори висловлюють сподівання, що даний посібник буде корисний не тільки студентам, які вивчають дисципліну «Організація баз даних і знань», але безпосередньо і розробникам баз даних.

Також автори висловлюють подяку усім колегам, співпраця з якими позитив-но впливала на написання посібника, особливо Євгену Бегену з ІТ-компанії SoftServe Confidential за проведений ґрунтовний аналіз робочої програми дисципліни «Організація баз даних і знань» і наданим рекомендаціям щодо вдосконалення її вмісту. Окрему вдячність автори висловлюють шановним рецен-зентам – д.ф.-м.н., проф. Дияк І.І., д.ф.-м.н., проф. Терещенко В.М., д.ф.-м.н., проф. Процах Н.П. за цінні поради та зауваження, які сприяли покращенню посібника. Ми будемо вдячні всім, хто знайде за можливе подати свої зауваження та конструктивні відгуки про посібник за адресою dendiuk@ukr.net. Вони слугуватимуть добрим підґрунтям нашої подальшої роботи.

З повагою – автори

Seria: Nauka i Społeczeństwo. Nr w serii: 4

Tytuł serii: Nauka i Społeczeństwo
 1. Wydane jako tom 1 czasopisma "Nauka i Społeczeństwo…", ISSN online 2719-9142, 2020, https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/NiS/issue/view/12
 2. Wydane jako tom 2 czasopisma "Nauka i Społeczeństwo…", ISSN online 2719-9142, 2021, https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/NiS/issue/view/16
 3. M. Ruda, T. Boyko, M. Paslavskyi, M. Borkowski, Методи і моделі прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник [Metody i modele podejmowania decyzji menedżerskich. Podręcznik akademicki], wydanie online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-26-8, nr kat. 2022-126, https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/metodi-modeli_126
 4. J. Sokolovskyy, M. Dendiuk, I. Kroshnyy, I. Pirko, M. Paslavskyi, Організація баз даних. Навчальний посібник [Organizacja baz danych. Podręcznik akademicki], wydanie online (PDF), Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-29-9, nr kat. 2023-129, https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/organizaciya-baz_129
  Repozytorium serii (pełne teksty PDF)
Współwydawca serii

Seria wydawana jest wspólnie z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "Filar" z siedzibą w Gdyni

Logo Kancelaria Filar

Książka wydana elektronicznie i dostępna nieodpłatnie
Dostęp w zakładce wyżej: "Dostęp do wydania elektronicznego"