0 review(s) | Add your review
Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, praca zbiorowa, Joanna Sylwia Kierzkowska, Marian Krzysztof Wołowski (red.). Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2016. ISBN 978-83-89762-84-9. Stron 156, format 17x24 cm (B5), cena: 16,00 zł
16,00 zł
ZałącznikRozmiar
PDF icon 2016-084 Strona tytułowa. Spis treści.pdf496.14 KB
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 084
   

Nakład drukowany WYCZERPANY
Zapraszamy do zakupu wydania elektronicznego książki (w pliku PDF)

Wydanie elektroniczne
Tytuł Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska
Praca zbiorowa 5 rozdziałów
Redaktorzy naukowi Joanna Sylwia Kierzkowska, Marian Krzysztof Wołowski
Autorzy (7) Joanna Sylwia Kierzkowska, Adam Erechemla, Tomasz Suski, Karolina Bartniak, Ireneusz Kierzkowski, Magdalena Łysek, Dominik Niewirowski
Recenzent prof. zw. dr hab. Marek Górski
Rok wydania 2016
Strony 156
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-84-9
Cena (zł) 16,00

Opracowanie polecane jest głównie studentom kierunków społeczno-prawnych. Zawiera pytania problemowe i testy kontrolne. Obejmuje stan prawny na maj 2015 r.

Spis treści

Rozdział I. Ekologia środowiskowa

 • 1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii
 • 1.2. Odnawialne źródła energii
 • 1.3. Edukacja ekologiczna
 • 1.4. Zdrowie a środowisko
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Rozdział II. Ekologistyka i inżynieria środowiska

 • 2.1. Wybrane pojęcia w zakresie ekologistyki
 • 2.2. Inżynieria środowiskowa
 • 2.3. Logistyka w służbie środowiskowej
 • 2.4. Architektura środowiska
 • 2.5. Budownictwo ekologiczne
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Rozdział III. Bezpieczeństwo środowiskowe

 • 3.1. Bezpieczeństwo na rzecz środowiska — zakres pojęciowy i podstawy prawne
 • 3.2. Naturalne zagrożenia środowiskowe
 • 3.3. Zagrożenia antropogeniczne
 • 3.4. Wybrane służby, inspekcje i straże chroniące środowisko
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Rozdział IV. Organizacja i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska

 • 4.1. Wieloletnie programy środowiskowe UE
 • 4.2. Organy środowiskowe
 • 4.3. Fundusze na rzecz środowiska
 • 4.4. Społeczna kontrola środowiska
 • 4.5. Monitoring środowiskowy
 • 4.6. Zarządzanie kryzysowe
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Rozdział V. Prawo ochrony środowiska

 • 5.1. Historyczne uwarunkowania ochrony środowiska na świecie i w Polsce
 • 5.2. Podstawowe zasady i pojęcia w zakresie prawnej ochrony środowiska
 • 5.3. Formy ochrony przyrody
 • 5.4. Gospodarowanie odpadami
 • 5.5. Prawo wodne
 • 5.6. Ochrona lasów
 • 5.7. Prawo na rzecz ochrony ziemi
 • 5.8. Ochrona powietrza
 • 5.9. Prawna ochrona zwierząt
 • Polecana literatura. Testowe pytania kontrolne. Pytania kontrolne problemowe

Przywoływane akty prawne

Nota o autorach

Nota biograficzna redaktora naukowego i współautora

Fotografia: Kierzkowska Joanna Sylwia
Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska
Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie:

 1. prawa gospodarowania odpadami,
 2. prawa ochrony środowiska,
 3. prawa administracyjnego.

Publikacja Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami (Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018) jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki.

Monografie, podręczniki akademickie
 1. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-68-9 (podręcznik)
 2. Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna S. Kierzkowska, Marian K. Wołowski (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-84-9 (podręcznik)
 3. Oblicza administracji, Mirosław Borkowski, Lydia P. Goverdovskaya, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-90-0 (monografia)
 4. Joanna S. Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-98-6 (monografia)
 5. D. Danecka, J.S. Kierzkowska, D. Trzcińska (2018), Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ss. 283, ISBN 978-83-8124-852-5 (monografia)
 6. D. Trzcińska, J.S. Kierzkowska (2020), Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo „Difin”, ss. 158, ISBN 978-83-8085-103-0 (monografia)
Artykuły naukowe
 1. J.S. Kierzkowska, Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” Nr 2/2015, s.75-94, ISSN 2080-9506
 2. J.S. Kierzkowska, Wybrane obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w służbie logistyki odzysku, „Logistyka odzysku”, Styczeń-Marzec 2015, Nr 1/2015 (14), s. 65-70, ISSN 2083-6422
 3. J.S. Kierzkowska, System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 37/2017, Wydawnictwo UWM, PL, s. 115-127, ISSN 1644-0412
 4. J.S. Kierzkowska, Konsekwencje nowej koncepcji prawnej w zakresie ochrony wód w Polsce, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” Nr 2/2018, s. 41-63, ISSN 2300-9055
 5. J.S. Kierzkowska, Ewolucja zmian przepisów prawnych o odpadach niebezpiecznych oraz ich związek z pożarami składowisk i miejsc magazynowania odpadów, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 43/2019, s. 179-192, Wydawnictwo UWM, PL ISSN 1644-0412
 6. J.S. Kierzkowska, Kontrola (w) administracji publicznej – faktyczna potrzeba, czy nadregulacja prawna?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generalne Sandomirience” w Sandomierzu, Nr 1/2019, s. 93-112, ISBN 978-83-87641-81-8
Rozdziały w pracach zbiorowych
 1. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (2012), System prawa administracyjnego, Z. Duniewska, M. Górski., J. Jagielski, J.S. Kierzkowska, D. Kijowski i inni, Prawo administracyjne materialne, Tom 7, ISBN 978-83-255-3369-4, ISBN e-book 978-83-255-3370-0, s. 179-220, ss. 682
 2. J.S. Kierzkowska, Zapobieganie i usuwanie skutków poważanych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-799-0, s. 280-306
 3. J.S. Kierzkowska, Zapobieganie skutkom poważnych awarii i usuwanie ich. Postępowanie z substancjami chemicznymi i produktami biobójczymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, s. 357-391, M. Górski, J.S. Kierzkowska, System przepisów o odpadach, s. 393-397 oraz podrozdział: M. Górski, J.S. Kierzkowska, Planowanie w gospodarce odpadami, s. 414-418, współautorstwo podrozdziału: J.S. Kierzkowska, M. Michalak, Sprawiedliwość ekologiczna, s. 55-58
 4. J.S. Kierzkowska, Poważne awarie i postępowanie z substancjami chemicznymi, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 206-227, ISBN 978-83-7641-298-6 (autorstwo rozdziału 14)
 5. J.S. Kierzkowska, M. Górski, Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie, [w:] A. Erechemla (red.), Prawo dla środowiska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 95-116, ISBN 978-83-60507-10-0
 6. J.S. Kierzkowska, Reglamentacja składowania odpadów w górotworach, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Poznań 2011, s. 215-227, ISBN 978-83-89696-25-8
 7. J.S. Kierzkowska, Przeprowadzanie inwestycji typu liniowego przez tereny chronione na przykładzie obwodnicy Tucholi, [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć, Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2011, s. 193-201, ISBN 978-83-928031-4-0
 8. J.S. Kierzkowska, Wpływ „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych, [w:] Ł. Fukas-Płonka (red.), Gospodarka odpadami ściekowymi. Wybrane zagadnienia, Tom II, Wydawnictwo PZiTS, Poznań 2011, s. 115-123, ISBN 978-83-89696-59-2 (autorstwo rozdziału 9)
 9. J.S. Kierzkowska, Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania, [w:] J. Mikołajczak (red.), Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2012, s. 367-376, ISBN 978-83-923256-9-7
 10. J.S. Kierzkowska, Racjonalność rozwiązań alternatywnych formułowanych przy sporządzaniu dokumentów planistycznych obejmujących obszar Natura 2000, [w:] A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Wydawnictwo PZiTS Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 409-422, ISBN 978-83-89696-66-5
 11. J.S. Kierzkowska, Kilka problemów wokół administracyjno-prawnego statusu jednostki, [w:] W. Majewski (red.), Rola administracji w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2013, s. 45-55, ISBN 978-83-932683-5-1
 12. I. Kierzkowski, J.S. Kierzkowska, Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych, [w:] M. Górski (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne, Wydawnictwo PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań 2014, s. 91-103, ISBN 978-83-89696-14-2
 13. J.S. Kierzkowska, Ocena stopnia przydatności i korzystania przez mieszkańców z dóbr publicznych na przykładzie gminy Cekcyn, [w:] M. Woźniak, E. Pierzchała (red.), Dobra publiczne w administracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 419-435, ISBN 978-83-8019-078-8
 14. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Rola organów samorządu terytorialnego w zakresie prawnej ochrony przyrody w Polsce, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 201-210, ISBN 978-83-72-85-767-5
 15. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Prawne aspekty roli interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, [w:] M. Piekut (red.), Nauka gospodarce, gospodarka nauce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 103-113, ISBN 978-83-7814-298-0
 16. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego, [w:] P. Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Wydawnictwo PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań-Kołobrzeg 2015, s. 261-277, ISBN 978-83-89696-87-8
 17. J.S. Kierzkowska, Wybrane aspekty prawne działalności tzw. „lotniskowych straży pożarnych” dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej w zakresie lotnictwa cywilnego, [w:] K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Działalność lotnicza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 137-149, ISBN 978-83-8018-032-1
 18. J.S. Kierzkowska, Przejawy równowagi rozwojowej ziemi cekcyńskiej, [w:] B. Rakoczy, K. Karpus, M. Szalewska, M. Walas (red.), Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, Toruń 2015, s. 31-40, ISBN 978-83-64458-02-6
 19. J.S. Kierzkowska, Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych, [w:] T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska (red.), Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2016, s. 411-420, ISBN 978-83-89762-79-5
 20. J.S. Kierzkowska, Wiek emerytalny strażaków pracujących na polskich lotniskach, [w:] K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Uwarunkowania działalności lotniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 93-103, ISBN 978-83-8018-096-3
 21. J.S. Kierzkowska, W oczekiwaniu na COP 24 – konferencje klimatyczne i stan prawny, [w:] Noch T., Mikołajczewska M., Wesołowska A., Globalizacja i lokalne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo GSW, Gdańska 2018, ISBN 978-83-89762-97-9, s. 47-58
 22. J.S. Kierzkowska, Celowość tworzenia aktów planistycznych o charakterze środowiskowym w systemie prawa wewnętrznego, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 843-860, ISBN 978-83-8107-266-3, ISSN 1897-4392
 23. J.S. Kierzkowska, Uczciwość polskiego ustawodawcy wobec podziału obowiązków w zakresie ochrony środowiska między wybrane „służby, inspekcje i straże”, [w:] M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, Gdańsk 2017, s. 179-192, ISBN 978-83-7531-287-4
 24. J.S. Kierzkowska, Czym jest przynależność do Unii Europejskiej dla mieszkańców gminy Cekcyn?, [w:] E. Sobczak (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017, s. 149-165, ISBN 978-83-7814-687-2
 25. J.S. Kierzkowska, Odpowiedzialność za środowisko Państwowej Straży Pożarnej jako podmiotu wykonującego zadania w zakresie usuwania szkód środowiskowych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017, s. 193-205, ISBN 978-83-94-59-60-8-8
 26. J. Ożóg, J.S. Kierzkowska, Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, [w:] T. Branecki, A. Erechemla (red.), Wybrane problemy współczesnej administracji, Sandomierz 2018, s. 83-109, ISBN 978-83-87641-75-7
 27. J.S. Kierzkowska, Zrównoważony rozwój jako zasada prawnej ochrony środowiska stanowiąca gwarancję realizacji „wizji” programowej oraz godnego życia w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Sobczak E. (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, s. 75-87, ISBN 978-83-7814-775-6
 28. J.S. Kierzkowska, Prawo do powietrza wolnego od zanieczyszczeń z „niskiej emisji”, [w:] B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P. Sadowski, Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, Toruń 2018, s. 209-221, ISBN 978-83-933493-4-0, ISBN e-book 978-83-933493-5-7
 29. J.S. Kierzkowska, Krajobraz a normy planowe – wybrane rozważania prawne z uwzględnieniem zmian w zakresie reklam, [w:] Barczak A., Korzeniowski P., Administracja a środowisko, Szczecin 2018, s. 343- 357, ISBN 978-83-7992-211-2
 30. J.S. Kierzkowska, Źródła prawa administracyjnego – niedogodności legislacyjne i normatywne, [w:] A. Erechemla (red.), Wybrane problemy współczesnej administracji. Kontynuacja 2018, Sandomierz 2018, s.92-127, ISBN 978-83-87641-79-5
 31. J.S. Kierzkowska, Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 jako wyznacznik celów realizacyjnych dla samorządu terytorialnego, [w:] Barczak A. Ogonowska A., Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-302-1, s. 115-130
 32. J.S. Kierzkowska, Bezpieczeństwo prawnośrodowiskowe kształtowane przez pryzmat „Krajowego planu gospodarki odpadami 2022”, [w:] Mojak J., Żywicka A., Bielecki L. (red.) Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, Lublin 2019, s. 85-95, ISBN 978-83-66159-12-9
 33. J.S. Kierzkowska, Praktyczny wymiar decentralizacji oraz scentralizowania części zadań w sytuacji kryzysowej na przykładzie działań podejmowanych po nawałnicach w Borach Tucholskich, [w:] Jaworska-Dębska B., Szałowska-Olejniczak E., Budzisz R., Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa-Łódź 2019, s. 373-392, ISBN 978-83-8142-302-1

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW.

Dostępne wydanie elektroniczne

Dostępne jest wydanie elektroniczne książki (w pliku PDF):

 • Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna Sylwia Kierzkowska, Marian Krzysztof Wołowski (red.), wyd. II online (PDF), Gdańsk 2024, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-32-9
  Cena 30,00 zł / 16,00 zł dla studentów GSW i BSW Bydgoszcz
Wydanie elektroniczne
ZałącznikRozmiar
PDF icon 2016-084 Strona tytułowa. Spis treści.pdf496.14 KB