0 review(s) | Add your review
Adam Jan Karpiński, Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2005. ISBN 83-89762-02-1. Stron 256, format 17x24 cm (B5), cena 27,00 zł
27,00 zł
Dyscyplina: Socjologia, Filozofia
Nr katalogowy: 002
   
Tytuł Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych
Podtytuł Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych
Autor Adam Jan Karpiński
Rok wydania 2005
Dodruki 2006, 2007
Strony 256
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 83-89762-02-1
ISBN (EAN-13) 978-83-89762-02-3
Cena (zł) 27,00

Skorowidz pojęć

Skorowidz pojęć (wraz z numeracją stron) umieszczony na końcu książki ułatwi posługiwanie się słownikiem.

A
 • a posteriori
 • a priori
 • abiogeneza
 • absolut
 • absolutny
 • absolutyzm
 • abstrahować
 • abstrakt
 • absurd
 • ad acta
 • ad hoc
 • ad idem
 • ad rem
 • ad verbum
 • ad vocem
 • adam
 • adaptacja
 • administracja
 • adopcja
 • adwersarz
 • afekt
 • afera
 • afiliacja
 • agamia
 • agapa
 • agent
 • agitacja
 • aglomeracja
 • agnostycyzm
 • agora
 • agregat społeczny
 • agresja
 • ahinsa
 • ahistoryzm
 • ajtiologia
 • akademia
 • akatalepsja
 • akcydentalny
 • aksjologia
 • aksjomat
 • akt
 • aktor
 • aktualizacja
 • aktualizm
 • aktywizm
 • akulturacja
 • alienacja
 • alleluja
 • alternatywa
 • altruizm
 • amfibologia
 • amoralizm
 • amulet
 • anachoreta
 • analiza
 • anamneza
 • anarchia
 • anarchizm
 • anatema
 • angelizm
 • angelologia
 • anima vilis
 • animal rationale
 • animizm
 • anioł
 • ankieta
 • annaty
 • anomia
 • anonimowe chrześcijaństwo
 • anonimowość
 • antagonizm klasowy
 • antropiczna zasada
 • antropocentryzm
 • antropofagia
 • antropogeneza
 • antropologia
 • antropologia filozoficzna
 • antropologizm
 • antropomorfizm
 • antropozofia
 • antyelity
 • antyklerykalizm
 • antynomia
 • apartheid
 • apatia
 • apokaliptyka
 • apologetyka
 • aporema
 • apoteoza
 • arbitralny
 • arche
 • archetyp
 • argument
 • argumentum ad auditorem
 • argumentum ad baculineum
 • argumentum ad hominem
 • argumentum ad ignorantiam
 • argumentum ad misericordiam
 • argumentum ad personam
 • argumentum ad populum
 • argumentum ad vanitatem
 • argumentum ad vetecundiam
 • artefakt
 • arystokracja
 • asceza
 • atarakcja
 • ateizm
 • atman
 • atom
 • atrybut
 • autarkia
 • autonomiczny
 • autorytaryzm
 • autorytet
B
 • badanie naukowe
 • badanie rzeczywistości
 • bariera społeczna
 • baza
 • baza ekonomiczna
 • baza i nadbudowa
 • beatnik
 • behawioryzm
 • bestializm
 • bezbożnik
 • beznadziejności poczucie
 • bezpieczeństwo
 • bezrobocie
 • białe kołnierzyki
 • bierność
 • bigamia
 • bigot
 • biogeneza
 • biologizm
 • biurokracja
 • błąd aprobaty społecznej
 • błąd asymetrii: aktor – obserwator
 • błąd atrybucji
 • błąd korespondencji
 • błąd obserwatora
 • bogactwo
 • bohater kulturowy
 • Bóg
 • Brahma
 • brahmany
 • braterstwo rytualne
 • breve
 • brzytwa ockhama
 • bulla
 • bunt
 • burza mózgów
 • burżuazja
 • byt
 • byt dla siebie
 • byt i powinność
 • byt społeczny
 • byt w sobie
C
 • całości zasada
 • całość
 • cecha
 • cel
 • centra kulturowe
 • centralizacja
 • ceremonie
 • chaos
 • charakter
 • charakter narodowy
 • charyzmat
 • chiliazm
 • chrześcijaństwo
 • cierpienie
 • cierpliwość
 • cnota
 • cogito ergo sum
 • conditio sine qua non
 • credo ut inteligam
 • credo, quia absurdam
 • cud
 • cuius regio, eius religio
 • curriculum vitae
 • cwaniak
 • cyberkultura
 • cyberutopia
 • cynizm
 • cywilizacja
 • czarownictwo
 • czas wolny
 • człowieczeństwo
 • człowiek
 • człowiek jednowymiarowy
 • czyn
 • czynność społeczna
D
 • daimonion
 • darwinizm
 • darwinizm społeczny
 • dążność społeczna
 • de die in diem
 • de facto
 • de iure
 • decentralizacja
 • decyzja
 • dedukcja
 • definicja
 • degradacja społeczna
 • deideologizacja
 • deifikacja
 • deizm
 • Deklaracja Powszechna Praw Człowieka
 • Deklaracja Praw Dziecka
 • dekulturacja
 • demagog
 • demitologizacja
 • demokracja
 • demoralizacja
 • denotacja
 • deontologia
 • depersonalizacja
 • depresja
 • despotyzm
 • desygnat
 • determinizm
 • determinizm społeczny
 • deus ex machina
 • dewiacja
 • dewocja
 • dezintegracja
 • dharma
 • diachronia
 • diada
 • dialektyka
 • dialog
 • diaspora
 • divide et impera
 • do, ut des
 • dobro
 • dobro najwyższe
 • dobro wspólne
 • docento discimus
 • dogmat
 • dogmatyka
 • dogmatyzm
 • dogmatyzm teoretyczny
 • dojrzałość
 • doktryna
 • dokument
 • dominacja
 • doświadczenie
 • drobnomieszczaństwo
 • dualizm
 • dubito, ergo sum
 • duch
 • dum spiro spero
 • dusza
 • dyfuzjonizm
 • dyktatura
 • dylemat
 • dylemat społeczny
 • dylemat więźnia
 • dyskurs
 • dyskursywny
 • dystans społeczny
 • działanie
E
 • ecce homo
 • ecce signum
 • edo, ergo sum
 • edukacja
 • edyp
 • egalitaryzm
 • ego
 • egocentryzm
 • egoizm
 • egotyzm
 • egzegeza
 • egzemplaryzm
 • egzogamia
 • egzystencja
 • egzystencjalizm
 • eidetyzm
 • eidola
 • eidos
 • eklektyzm
 • ekologia
 • ekonomia
 • ekskomunika
 • eksperyment
 • eksplikacja
 • ekstaza
 • eksterioryzacja
 • eksterminacja
 • ekstrapolacja
 • ekumenizm
 • elektra
 • elita
 • elitaryzm
 • emanacja
 • emancypacja
 • emergencja
 • emocjonalizm
 • emotywizm
 • empatia
 • empiriokrytycyzm
 • empiryzm
 • en bloc
 • encyklika
 • endogamia
 • enkulturacja
 • entelechia
 • eo ipso
 • epercepcja
 • epiastemologia
 • epifenomen
 • ergo
 • eros
 • erotomania
 • erystyka
 • eschatologia
 • esencja
 • eskapizm
 • estetyka
 • estyma
 • etatyzacja
 • etniczność
 • etnocentryzm
 • etnografia
 • etnokracja
 • etnologia
 • etnos
 • etologia
 • etologia człowieka
 • etos
 • etyka
 • eudajmonizm
 • euforia
 • euhemeryzm
 • ewa
 • ewolucja
 • ewolucjonizm
 • ex equo
 • ex nihilo nihil fit
 • ex post
 • ex promptu
 • ex re
 • explicite
 • expresis verbis
 • ezoteryzm
F
 • facylitacja przemocy
 • fakt
 • fakt społeczny
 • falliczne kulty
 • falsyfikacja
 • fałsz
 • fałszywa świadomość
 • fama
 • fanatyk
 • fanatyzm
 • fantazja
 • faszyzm
 • fatalizm
 • fatum
 • fenomen
 • fenomenalizm
 • fenomenologia
 • fetyszyzm
 • feudalizm
 • fideizm
 • fikcjonizm
 • fiksacja
 • filogeneza
 • filozofia
 • filozofia człowieka
 • filozofia historii – historiozofia
 • filozofia społeczna
 • filozofia transcendentalna
 • filtracja informacji
 • finalizm
 • fiskalizm
 • fobia
 • folklor
 • forma i treść
 • formacja społeczno-ekonomiczna
 • formalizm
 • frustracja
 • fundamentalizm
 • funkcjonalizm
 • funkcjonalne wymogi społeczeństwa
 • futurologia
 • fuzja kulturowa
G
 • gang
 • gatunek
 • geneza
 • gentleman
 • gerontologia
 • gestaltyzm
 • getto
 • głupota
 • gnoza
 • gnozeologia
 • godność
 • gorliwość
 • gospodarcza etyka
 • grupa
 • guna
 • guru
 • gwałt
H
 • handel
 • harmonia
 • hedonizm
 • hegemonia
 • henoteizm
 • herezja
 • herezja ariańska
 • hermeneutyka
 • heteronomia
 • heurystyka
 • hic rhodus, hic salto!
 • hierarchia
 • hilemorfizm
 • hilozoizm
 • hipostaza
 • hipotetyzm
 • hipoteza
 • historyzm
 • hojność
 • holizm
 • hominizacja
 • homo artifex
 • homo demon
 • homo duplex
 • homo faber
 • homo homini deus est
 • homo homini lupus est
 • homo ludens
 • homo novus
 • homo oeconomicus
 • homo politicus
 • homo sapiens
 • homo sum, humani nihil alienum a me esse puto
 • homogenizacja kultury
 • homoseksualizm
 • horda
 • humanizm
 • hyle
I
 • ibidem
 • id
 • idea
 • idealizacja
 • idealizm
 • idealizm absolutny
 • idealizm kulturowy
 • idealizm obiektywny
 • idealizm subiektywny
 • idealny obserwator
 • ideał
 • idem
 • ideologia
 • idol
 • ignorancja
 • iloraz inteligencji (IQ)
 • ilościowe a jakościowe badanie rzeczywistości społecznej
 • immanentny
 • imperatyw kategoryczno-hipotetyczny
 • imperializm
 • imponderabilia
 • imprimatur
 • in-jang
 • in abstracto
 • in corpore
 • in extenso
 • in merito
 • in statu nascendi
 • Indeks ksiąg zakazanych
 • indeterminizm
 • indukcja
 • industrializacja
 • indyferentyzm
 • indywiduaklizm
 • inicjacja
 • instrumentalizm
 • instynkt
 • instytucja
 • integracja kulturowa
 • integryzm
 • inteligibilny
 • intencjonalny
 • interakcjonizm
 • interes
 • interioryzacja
 • internalizacja
 • introcepcja
 • introjekcja
 • introspekcja
 • intuicja
 • irracjonalizm
 • istota
 • istota i zjawisko
J
 • ja
 • jaskinia
 • jaźń
 • jednostka ludzka
 • joga
K
 • kabała
 • kapitalizm
 • kapitalizm polityczny
 • kapitał
 • kara śmierci
 • kariera
 • kartel
 • kasta
 • kategoria
 • kauzualizm
 • kazirodztwo
 • klasa
 • klasa dla siebie
 • klasa panująca
 • klasa w sobie
 • kler
 • klerkizm
 • klerykalizm
 • klika
 • kolektywizm
 • kolonializm
 • komunia
 • komunizm
 • konceptualizm
 • konflikt społeczny
 • konformizm
 • koniunkcja
 • konklawe
 • konkordat
 • konkubinat
 • konserwatyzm
 • konsumpcjonizm
 • kontrkultura
 • kontrola
 • konwencjonalizm
 • konwergencja
 • konwersja
 • korporacja
 • kosmogonia
 • kosmopolityzm
 • kościół
 • kozioł ofiarny
 • krąg kulturowy
 • kreacjonizm
 • krytyka
 • kryzys
 • krzywa Gaussa
 • ksenocentryzm
 • ksenofobia
 • kult
 • kultura
 • kulturologia
L
 • laicyzacja
 • laik
 • legitymizm
 • leninizm
 • leseferyzm
 • lewica polityczna
 • lewirat
 • liberalizm
 • libertynizm
 • libido
 • lincz
 • lobby
 • logomachia
 • lud
 • luddyzm
 • ludyczny
Ł
 • ład społeczny
M
 • maca
 • mafia
 • magia
 • makiawelizm
 • małżeństwo
 • mana
 • manaizm
 • manicheizm
 • manifest
 • manipulacja
 • manizm
 • marksizm
 • marksologia
 • materia
 • materializm
 • matriarchat
 • mazdaizm
 • mądrość
 • mechanicyzm
 • merkantylizm
 • merytokracja
 • mesjanizm
 • metafizyka
 • metajęzyk
 • metempsychoza
 • metoda
 • millenaryzm
 • mistycyzm
 • mit
 • mit kapitału
 • moda
 • modlitwa
 • monarchia
 • monizm
 • monogamia
 • monokauzualizm
 • monopol
 • monoteizm
 • moralność
 • motywacja
 • mutatis mutandis
N
 • nacjonalizacja
 • nacjonalizm
 • nadczłowiek
 • narcyzm
 • narkomania
 • naród
 • natura
 • natura ludzka
 • naturalizm
 • natywizm
 • nauka
 • nawyk
 • neofita
 • nepotyzm
 • neutralizacja
 • nieświadomość
 • niewidzialna religia
 • niewolnictwo
 • nihilizm
 • nirwana
 • nominalizm
 • nota bene
 • noumen
 • nowomowa
O
 • obiektywizacja
 • obiektywizm
 • obowiązek
 • obrzęd
 • obserwacja
 • obyczaj
 • odczarowanie świata
 • ofiara
 • oficjalny
 • ojczyzna
 • okazjonalizm
 • oligarchia
 • oligopol
 • ontogeneza
 • ontologia
 • ontologia bytu społecznego
 • opinia społeczna
 • organizacja
 • ortodoksja
 • osoba
 • osobowość
 • ostracyzm
P
 • palingeneza
 • panenteizm
 • panika
 • panlogizm
 • panowanie
 • panteizm
 • panteon
 • państwo
 • paradoks
 • paradygmat naukowy
 • partia polityczna
 • paternalizm
 • patriarchat
 • patriotyzm
 • patrylokalizm
 • pauperyzacja
 • per se
 • percepcja
 • personalizm
 • personifikacja
 • perswazja
 • perypatetyzm
 • plebs
 • pluralizm
 • plutokracja
 • płeć
 • podmiot
 • podświadomość
 • podział pracy
 • pojęcie
 • pokrewieństwo
 • poliandria
 • poligamia
 • poligynia
 • politeizm
 • populizm
 • pornografia
 • porządek dziobania
 • porządek społeczny
 • posag
 • postawa
 • postęp
 • postindustrializm
 • postmodernizm
 • potlacz
 • potrzeba
 • pozycja społeczna
 • pozytywizm
 • praca
 • pragmatyzm
 • prakseologia
 • praktyka społeczna
 • pranie mózgu
 • prawda
 • prawica polityczna
 • prawo
 • predestynacja
 • prestiż
 • probabilizm
 • problem badawczy
 • problem socjologiczny
 • problem społeczny
 • proces
 • profan
 • profetyzm
 • proletariat
 • propaganda
 • protest
 • przedmiot
 • przedsiębiorca
 • przedwczesne instytucje demokratyczne
 • przemoc
 • przesąd
 • psychoanaliza
 • psychologizm
R
 • racjonalizm
 • radykalizm
 • realizm
 • rebelia
 • redukcjonizm
 • reifikacja
 • reinkarnacja
 • relacjonizm
 • relatywizm
 • religia
 • religianctwo
 • religijność
 • religijny artefakt kulturowy
 • religioznawstwo
 • republika
 • resocjalizacja
 • rewolucja
 • robotyzacja
 • rodzina
 • rola społeczna
 • rozwój
 • rzeczywistość
S
 • sacrum
 • sankcja
 • sansara
 • sapere aude
 • sceptycyzm
 • schizma
 • scholastyka
 • scjentyzm
 • sekta
 • sekularyzacja
 • sensualizm
 • sentymentalizm
 • sieć społeczna
 • siła robocza
 • siły wytwórcze
 • slumsy
 • societas leonina
 • socjalizacja
 • socjalizm
 • socjologia
 • socjologia ewolucjonistyczna
 • socjologia humanistyczna
 • socjotechnika
 • sofizmat
 • solipsyzm
 • soteriologia
 • społeczeństwo
 • sprawiedliwość
 • status
 • stolatria
 • stosunek społeczny
 • struktura
 • styl
 • style kierowania
 • subiektywizacja
 • subiektywizm
 • substancja
 • syjonizm
 • synkretyzm
 • sztuka
Ś
 • świadomość
 • świadomość społeczna
T
 • tabu
 • tabula rasa
 • talmud
 • tanatologia
 • tao
 • tayloryzm
 • teizm
 • teleologia
 • tendencja
 • teodycea
 • teokracja
 • teologia
 • teozofia
 • terms of trade
 • terroryzm
 • tolerancja
 • totemizm
 • tradycja – totalna macierz
 • transcendentalny
 • transcendentny
 • twórczość
U
 • umiejętność
 • uniwersalia
W
 • wartości
 • wiara
 • wiedza
 • wolnomyślicielstwo
 • wolność
 • współczesna filozofia zachodnioeuropejska
 • współczynnik humanistyczny
 • wypowiedź bezpośrednia
 • wypowiedź pośrednia
 • wyrażać
 • wysiłek wystarczającej aktualizacji tradycji – totalnej macierzy
 • wzrastać
Z
 • zasada sensu
Karpiński Adam Jan - fotografia
Nota biograficzna

Adam Jan Karpiński
ORCID 0000-0002-6605-9115. Urodzony 26 maja 1949 roku w Strzelinie, woj. wrocławskie. W 1979 roku ukończył Wydział Pedagogiczny Wojskowej Akademii Politycznej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, później Akademii Marynarki Wojennej, zajmując kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta i docenta w Zakładzie Filozofii. W 1985 roku obronił dysertację doktorską, zaś w 1990 roku zdał kolokwium habilitacyjne, broniąc rozprawy: Próba rekonstrukcji Marksowskiej teorii kultury.

Za najważniejszych swoich mistrzów i pedagogów uważa: prof. Mirosława Nowaczyka, prof. Andrzeja Nowickiego, prof. Stanisława Kozyra-Kowalskiego, prof. Władysława Pałubickiego, prof. Józefa Borgosza.

Jest filozofem i socjologiem. W pracy naukowej, skoncentrowanej wokół ontologii bytu społecznego, weryfikuje hipotezę o wyczerpaniu się dotychczasowego, ideologicznie obowiązującego, podmiotowo-przedmiotowego paradygmatu naukowego. Dostrzegalnym jego skutkiem jest powszechnie konstatowany kryzys kultury współczesnej. Zaistniały realne warunki dla myślenia o świecie i działania podmiotowo-podmiotowego. Wymaga to jednak filozoficznego wysiłku współczesnego człowieka ukierunkowanego na tworzenie nowej filozofii, radykalnie odmiennej od istniejącej filozofii zachodnioeuropejskiej. Postulat ten realizuje w postaci tworzonej przez siebie sofiologii, która może być filozofią przyszłości.

Temu podporządkowane są studia nad klasyczną filozofią niemiecką, filozofią społeczną, filozofią polską oraz rosyjską. Tę ostatnią wykorzystuje dla formułowania współczesnej idei słowiańskiej, którą uważa za niezbędną w urzeczywistnianiu na Ziemi zasady antropicznej.

Był współwydawcą i członkiem Rady Programowej pierwszych numerów Miscellanea. Anthropologica et Sociologica. Zainicjował utworzenie, i jako redaktor naukowy wydał pierwszy numer Słupskich Studiów Filozoficznych. Pracuje w Stowarzyszeniu Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku. Od dłuższego czasu jest we władzach różnych międzynarodowych stowarzyszeń słowiańskich.

Poza monografiami i podręcznikami akademickimi opublikował wiele artykułów naukowych w kraju i za granicą.

Monografie i podręczniki akademickie
 1. Zarys historii filozofii (1997)
 2. Wstęp do socjologii (2000)
 3. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych (2000)
 4. O kryzysie kultury współczesnej uwag kilka (2000)
 5. Kryzys kultury współczesnej (2003)
 6. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych (2005), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-02-1
 7. Wstęp do socjologii krytycznej (2006), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-07-2
 8. Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego (2010, wyd. II uzup. 2013), Wydawnictwo GSW, 2010: ISBN 978-83-89762-30-6, 2013: ISBN 978-83-89762-48-1
 9. Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza (2015), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-65-8

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji