0 review(s) | Add your review
Adam Jan Karpiński, Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2015. Stron 398, format 17x24 cm (B5), cena: 37,00 zł
37,00 zł
Dyscyplina: Socjologia, Filozofia
Nr katalogowy: 065
   
Tytuł Wstęp do nauk o mądrości
Podtytuł Część pierwsza
Autor Adam Jan Karpiński
Rok wydania 2015
Strony 398
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-65-8
Cena (zł) 37,00

Spis treści

Rozdział I. Pojęcia filozofii

 • 1.1. Etymologiczne i współczesne rozumienie pojęcia filozofii
 • 1.2. Filozofuje człowiek
 • 1.3. Społeczny charakter człowieka
 • 1.4. Wzorce filozofowania
 • 1.5. Kwestia pojęcia „filozofia współczesna”
 • 1.6. Cechy myślenia filozoficznego

Rozdział II. Niektóre narzędzia i metody pracy filozofa

 • 2.1. Kształtowanie się filozoficzności jednostki ludzkiej
 • 2.2. Metody filozoficznego poznania
  • 2.2.1. Filozoficzne poznanie historyczne
  • 2.2.2. Zewnętrzna krytyka dzieła filozoficznego
  • 2.2.3. Krytyka wewnętrzna dzieła filozoficznego
  • 2.2.4. O abstrakcji. Etymologiczne rozumienie abstrakcji a typy myślenia filozoficznego: idealizm, materializm i dualizm
  • 2.2.5. Abstrakcja, abstrahowanie, abstrakt jako metoda określania istoty bycia bytu jako bytu
  • 2.2.6. Separacja metafizyczna
  • 2.2.7. Analogia
  • 2.2.8. Metoda fenomenologiczna
  • 2.2.9. Metoda krytyczna
 • 2.3. O bezsilności filozofii współczesnej

Rozdział III. O mądrości

 • 3.1. O mądrość w historii filozofii
  • 3.1.1. Tales z Miletu i siedmiu mędrców
  • 3.1.2. Antystenes z Aten (ok. 440-336 r. p.n.e)
  • 3.1.3. Sokrates (ok. 469-399 r. p.n.e)
  • 3.1.4. Platon (427-347 r. p.n.e.) o mądrości
  • 3.1.5. Arystoteles (384-322 r. p.n.e.) o mądrości [podrozdziały: 3.1.5.1. Arystotelesa mądrość jest wiedzą o wszystkich rzeczach; 3.1.5.2. Arystotelesa mądrość jest wiedzą trudną w zdobywaniu, wymagającą odpowiedniej metodologii; 3.1.5.3. Arystotelesa mądrość jest wiedzą o przyczynach; 3.1.5.4. Arystotelesa hierarchia wiedzy o mądrości]
  • 3.1.6. Mądrość gnostyczna
  • 3.1.7. Św. Augustyn
  • 3.1.8. Mądrość na przełomie tysiącleci
  • 3.1.9. Św. Tomasz z Akwinu
  • 3.1.10. Mądrość Tomasza de Vio
  • 3.1.11. Franciszek Suárez o mądrości
  • 3.1.12. Nowożytność a mądrość
  • 3.1.13. Odrodzeniowe rozumienie mądrości
  • 3.1.14. Erazm z Rotterdamu (1469-1536) o Głupocie, tj. nie-mądrości
  • 3.1.15. Kartezjusz (1598-1650)
  • 3.1.16. Benedykt Spinoza (1632-1677)
  • 3.1.17. Emmanuel Kant (1724-1804)
 • 3.2. Florian Znaniecki (1882-1958) o mądrości
 • 3.3. Jan Szczepański (1913-2004) o mądrości

Rozdział IV. Próba rekonstrukcji pojęcia mądrości

 • 4.1. Sens kategorii bycia bytu
 • 4.2. Bogoczłowieczeńskość istotną kategorią we wzrastaniu człowieka ku wartościom
 • 4.3. Ontologiczne podstawy idei: Bogoczłowieczeńskość
  • 4.3.1. Świat przyrodniczo-społeczny
  • 4.3.2. Świat ducha ludzkiego [podrozdziały: 4.3.2.1. Doświadczenie jednostkowości; 4.3.2.2. Duchowość intuicyjno-refleksyjna; 4.3.2.3. Duchowość spontaniczno-kreacyjna; 4.3.2.4. Doświadczenie wspólnotowości; 4.3.2.5. Dobro tu i teraz i dobro transcendentne; 4.3.2.6. Wolność i odpowiedzialność]
  • 4.3.3. Układ strukturalny ducha jednostek ludzkich
  • 4.3.4. Świat człowieka
 • 4.4. Człowiek wzrastający w Bogoczłowieczeńskości

oraz: Wstęp, Spis rysunków, Streszczenia, Bibliografia, Indeks osobowy, Indeks rzeczowy

Karpiński Adam Jan - fotografia
Nota biograficzna

Adam Jan Karpiński
ORCID 0000-0002-6605-9115. Urodzony 26 maja 1949 roku w Strzelinie, woj. wrocławskie. W 1979 roku ukończył Wydział Pedagogiczny Wojskowej Akademii Politycznej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, później Akademii Marynarki Wojennej, zajmując kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta i docenta w Zakładzie Filozofii. W 1985 roku obronił dysertację doktorską, zaś w 1990 roku zdał kolokwium habilitacyjne, broniąc rozprawy: Próba rekonstrukcji Marksowskiej teorii kultury.

Za najważniejszych swoich mistrzów i pedagogów uważa: prof. Mirosława Nowaczyka, prof. Andrzeja Nowickiego, prof. Stanisława Kozyra-Kowalskiego, prof. Władysława Pałubickiego, prof. Józefa Borgosza.

Jest filozofem i socjologiem. W pracy naukowej, skoncentrowanej wokół ontologii bytu społecznego, weryfikuje hipotezę o wyczerpaniu się dotychczasowego, ideologicznie obowiązującego, podmiotowo-przedmiotowego paradygmatu naukowego. Dostrzegalnym jego skutkiem jest powszechnie konstatowany kryzys kultury współczesnej. Zaistniały realne warunki dla myślenia o świecie i działania podmiotowo-podmiotowego. Wymaga to jednak filozoficznego wysiłku współczesnego człowieka ukierunkowanego na tworzenie nowej filozofii, radykalnie odmiennej od istniejącej filozofii zachodnioeuropejskiej. Postulat ten realizuje w postaci tworzonej przez siebie sofiologii, która może być filozofią przyszłości.

Temu podporządkowane są studia nad klasyczną filozofią niemiecką, filozofią społeczną, filozofią polską oraz rosyjską. Tę ostatnią wykorzystuje dla formułowania współczesnej idei słowiańskiej, którą uważa za niezbędną w urzeczywistnianiu na Ziemi zasady antropicznej.

Był współwydawcą i członkiem Rady Programowej pierwszych numerów Miscellanea. Anthropologica et Sociologica. Zainicjował utworzenie, i jako redaktor naukowy wydał pierwszy numer Słupskich Studiów Filozoficznych. Pracuje w Stowarzyszeniu Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku. Od dłuższego czasu jest we władzach różnych międzynarodowych stowarzyszeń słowiańskich.

Poza monografiami i podręcznikami akademickimi opublikował wiele artykułów naukowych w kraju i za granicą.

Monografie i podręczniki akademickie
 1. Zarys historii filozofii (1997)
 2. Wstęp do socjologii (2000)
 3. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych (2000)
 4. O kryzysie kultury współczesnej uwag kilka (2000)
 5. Kryzys kultury współczesnej (2003)
 6. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych (2005), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-02-1
 7. Wstęp do socjologii krytycznej (2006), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-07-2
 8. Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego (2010, wyd. II uzup. 2013), Wydawnictwo GSW, 2010: ISBN 978-83-89762-30-6, 2013: ISBN 978-83-89762-48-1
 9. Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza (2015), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-65-8

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji