VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych"

Grafika dotycząca konferencji naukowej
Termin konferencji
22 marca 2023 r. (środa), 9:00-16:00, rejestracja uczestników 8:30
Termin zgłoszeń
1 marca 2023 r. mailem wydawnictwo@gsw.gda.pl
Miejsce
Aula Główna GSW, Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
oraz online (szczegóły wkrótce)
Organizator
Gdańska Szkoła Wyższa, gsw@gsw.gda.pl
wraz z: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich
Referaty do druku
Mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych

 

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje VI już edycję z cyklu konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom związanych z globalizacją i jej wpływem na środowisko. Pierwsza z konferencji "Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska" miała miejsce w 2006 roku. Po każdej konferencji wydawana jest monografia będąca zbiorem wygłaszanych referatów; podobnie będzie i obecnie.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Wystąpienia w ramach 4 paneli

Podczas konferencji referaty wygłaszane będą w ramach następujących 4 paneli.

1. Prawo, aparat państwowy i organizacje pozarządowe wobec kryzysów globalnych (propozycje zagadnień w ramach panelu m.in.:)

 • sytuacje zagrożenia konfliktami zbrojnymi i ich konsekwencjami
 • wyzwania związane z ochroną zdrowia publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych)
 • limitacja praw człowieka
 • państwo i organizacje pozarządowe wobec kryzysu migracyjnego
 • prawo pracy wobec pracy zdalnej
 • globalizacja wobec kryzysów
 • współczesne wyzwania związane z degeneracją środowiska naturalnego, awariami technicznymi i katastrofami naturalnymi

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i wyzwania kryminologiczne w sytuacjach kryzysowych (propozycje zagadnień w ramach panelu m.in.:)

 • przestępczość w czasie kryzysu
 • cyberzagrożenia i zagrożenia hybrydowe
 • wyzwania kryminologiczne w dobie kryzysu
 • historyczne doświadczenia związane z sytuacjami kryzysowymi
 • bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w czasie kryzysu

3. Inwestycje i ochrona środowiska w zarządzaniu kryzysami (propozycje zagadnień w ramach panelu m.in.:)

 • inwestycje w podmiotach gospodarczych i gospodarce przestrzennej
 • inwestycje w sektorze energetycznym
 • inwestycje w obronność z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • szanse i zagrożenia wynikające z nowych technologii
 • zarządzanie logistyką oraz inwestycje w infrastrukturę transportową
 • wpływ kryzysów globalnych na ochronę środowiska naturalnego
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie

4. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i skutki kryzysów globalnych (propozycje zagadnień w ramach panelu m.in.:)

 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu globalnego – wyzwania i szanse
 • kryzys finansowy
 • społeczne skutki kryzysu migracyjnego
 • dostęp do edukacji
 • rynek pracy w dobie pandemii
 • pandemia i jej skutki zdrowotne oraz demograficzne
 • wpływ pandemii na psychikę człowieka
 • skutki izolacji dzieci i młodzieży w czasie pandemii
Galeria zdjęć

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest w uczelnianym serwisie Galerie zdjęć GSW.

  Galeria zdjęć z wydarzenia
pierwsza strona okładki
Książka

Uczelniane Wydawnictwo GSW wydało pracę zbiorową:

Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-25-1, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

Wydanie online (PDF)
pierwsza strona okładki
Książka z artykułami studenckimi

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazała się praca zbiorowa z artykułami studenckimi zgłoszonymi na konferencję:

Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych okiem studentów, Bogusława Karpińska-Głowacka (red.), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2023, ISBN 978-83-66270-34-3, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_134

Wydanie online (PDF)
Patronat honorowy

Nad wydarzeniem patronat honorowy przyjęli:

dr Marek Rutka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Logotyp patronatu Marszałka Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Logotyp patronatu Wojewody Pomorskiego

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

Logotyp patronatu Prezydenta Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska

  www.gdansk.pl
Tczew logo

Prezydent Miasta Tczewa

  www.wrotatczewa.pl
Logo Starostwa Powiatowego w Tczewie

Starosta Tczewski
Mirosław Augustyn

Patronat Burmistrz Kartuz

Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

Pod poniższym linkiem dostępne są (w pliku PDF):
Wymagania techniczno-redakcyjne dla artykułów naukowych przeznaczonych do wydania w monografii naukowej wieloautorskiej (pracy zbiorowej) przez uczelniane Wydawnictwo GSW

Wymagania techniczno-redakcyjne – praca zbiorowa (PDF)

Po poniższym przyciskiem dostępne są ogólne informacje dla Autorów

Ogólne informacje dla Autorów
Konferencje naukowe dotyczące globalizacji i jej wpływu na środowisko
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, 23 września 2006 r.
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, 27 lipca 2010 r.
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, 24 września 2014 r.
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, 19 października 2016 r.
 5. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, 24 października 2018 r.
 6. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, 22 marca 2023 r.
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: środa, 22 Marzec, 2023