Prawo w biznesie

Studia pierwszego I stopnia na kierunku Prawo w biznesie licencjackie. Studia online, zdalne, stacjonarne, niestacjonarne, w Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Celem studiów jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym

Kryminologia

Studia pierwszego I stopnia na kierunku Kryminologia licencjackie. Studia online, zdalne, stacjonarne, niestacjonarne, w Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Kryminalistyka oraz Patologie społeczne. Absolwent posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości

Administracja (I stopnia)

Studia pierwszego I stopnia licencjackie na kierunku "Administracja". Studia dzienne, zaoczne, online (zdalne) lub w: Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Administracja publiczna, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Zarządzanie w administracji