VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych"

Wkrótce więcej informacji

Termin konferencji
22 marca 2023 r. (środa)
Termin zgłoszeń
1 marca 2023 r. mailem wydawnictwo@gsw.gda.pl
Miejsce
Aula Główna,
Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Kontakt organizacyjny
wkrótce
Organizator
Gdańska Szkoła Wyższa
Prezentacje
na konferencję
Złożenie materiałów do prezentacji podczas konferencji (zob. niżej informacje):
• do 20 marca 2023 r. mailem wydawnictwo@gsw.gda.pl
• lub w dniu konferencji osobiście na pendrive
Referaty do druku
Mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych

 

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje VI już edycję z cyklu konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom związanych z globalizacją i jej wpływem na środowisko. Pierwsza z konferencji "Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska" miała miejsce w 2006 roku. Po każdej konferencji wydawana jest monografia będąca zbiorem wygłaszanych referatów; podobnie będzie i obecnie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zgłoszenia uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dokonywać mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl, podając w treści:

 • tytuł wystąpienia
 • nazwę panelu, w którym planujecie Państwo wystąpić
  (organizatorzy mogą dokonać korekty, wówczas zawiadomimy Państwa o tym).

Podczas konferencji referaty wygłaszane będą w ramach następujących 4 paneli.

1. Prawo, aparat państwowy i organizacje pozarządowe wobec kryzysów globalnych (propozycje zagadnień w ramach panelu m.in.:)

 • sytuacje zagrożenia konfliktami zbrojnymi i ich konsekwencjami
 • wyzwania związane z ochroną zdrowia publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych)
 • limitacja praw człowieka
 • państwo i organizacje pozarządowe wobec kryzysu migracyjnego
 • prawo pracy wobec pracy zdalnej
 • globalizacja wobec kryzysów
 • współczesne wyzwania związane z degeneracją środowiska naturalnego, awariami technicznymi i katastrofami naturalnymi

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i wyzwania kryminologiczne w sytuacjach kryzysowych (propozycje zagadnień w ramach panelu m.in.:)

 • przestępczość w czasie kryzysu
 • cyberzagrożenia i zagrożenia hybrydowe
 • wyzwania kryminologiczne w dobie kryzysu
 • historyczne doświadczenia związane z sytuacjami kryzysowymi
 • bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w czasie kryzysu

3. Inwestycje kluczowym elementem rozwoju podmiotów gospodarczych a kryzysy globalne (propozycje zagadnień w ramach panelu m.in.:)

 • inwestycje w podmiotach gospodarczych i gospodarce przestrzennej
 • inwestycje w sektorze energetycznym
 • inwestycje w obronność z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • szanse i zagrożenia wynikające z nowych technologii
 • zarządzanie logistyką oraz inwestycje w infrastrukturę transportową
 • wpływ kryzysów globalnych na ochronę środowiska naturalnego
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie

4. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i skutki kryzysów globalnych (propozycje zagadnień w ramach panelu m.in.:)

 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu globalnego – wyzwania i szanse
 • kryzys finansowy
 • społeczne skutki kryzysu migracyjnego
 • dostęp do edukacji
 • rynek pracy w dobie pandemii
 • pandemia i jej skutki zdrowotne oraz demograficzne
 • wpływ pandemii na psychikę człowieka
 • skutki izolacji dzieci i młodzieży w czasie pandemii
Złożenie materiałów do prezentacji podczas konferencji

Złożenie materiałów do prezentacji podczas konferencji:

Do dyspozycji prelegenta podczas konferencji będzie:

 • laptop (Windows 11), MS PowerPoint
 • pilot do przełączania slajdów
Wymagania dla artykułu naukowego do przyjęcia do publikacji w monografii

Warunki przyjęcia artykułu naukowego do publikacji w monografii naukowej (pracy zbiorowej) przez uczelniane Wydawnictwo GSW:

 1. objętość referatu: około 0,5-0,6 arkusza wydawniczego (nie więcej niż 1,0),
 2. stosowanie cytowań bibliograficznych,
 3. spis bibliografii na końcu referatu,
 4. tabele edytowalne, np. w Excelu (nie dopuszcza się tabel w postaci wklejonej grafiki!)
 5. streszczenie o objętości ok. 500-1000 znaków (liczonych ze spacjami) oraz słowa kluczowe,
 6. dostarczenie do wydawnictwa materiałów w plikach tekstowych otwartych umożliwiających edycję (RTF, MS Word, OpenOffice) oraz ich wydruk PDF,
 7. prosimy o wskazywanie Państwa afiliacji.

Za 1 arkusz wydawniczy uważa się:
(i) 40 tys. znaków ze spacjami (tekst główny + przypisy, bibliografia, wstęp itp.);
(ii) 3 tys. cm² elementów graficznych, jak schematy, ilustracje, wykresy, wzory matematyczne itp.

Prosimy autorów o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Wydawnictwie GSW:

Strona internetowa Wydawnictwa GSW: www.gsw.gda.pl/wydawnictwo.

Wydawnictwo GSW ujęte jest w wykazie wydawnictw monografii naukowych sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki pod Unikatowym Identyfikatorem Wydawnictwa 84800 — 80 pkt za autorstwo monografii naukowej (20 pkt za rozdział)
(https://pbn.nauka.gov.pl/).

Konferencje naukowe dotyczące globalizacji i jej wpływu na środowisko
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, 23 września 2006 r.
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, 27 lipca 2010 r.
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, 24 września 2014 r.
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, 19 października 2016 r.
 5. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, 24 października 2018 r.
 6. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, 22 marca 2023 r.
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: środa, 22 Marzec, 2023