Zarządzanie w transporcie drogowym (studia podyplomowe)

Studia podyplomowe 2-semestralne

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie w transporcie drogowym" otrzyma rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zadań związanych z działalnością gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu rzeczy lub osób.

Prawo budowlane dla inżynierów (studia podyplomowe)

Studia podyplomowe 2-semestralne
Zjazdy co dwa tygodnie: w soboty i niedziele w godz. 9.00-18.30. Część zajęć prowadzona w formie e-learningu. Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7 PRK.

Prawo medyczne (studia podyplomowe)

Studia podyplomowe 2-semestralne
Zjazdy co dwa tygodnie: w soboty i niedziele, ilość godzin w trakcie zjazdu od 16 do 20. Część zajęć prowadzona w formie e-learningu. Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7 PRK.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO (studia podyplomowe)

Studia podyplomowe 2-semestralne

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

Strony