Administracja (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku oraz w filiach w: Tczewie i Braniewie. Dostępne następujące moduły/specjalności: Administracja publiczna, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Zarządzanie w administracji
Polski