Inauguracja Semestru Letniego w r.a. 2011/2012

Władze Gdańskiej Szkoły Wyższej mają zaszczyt zaprosić studentów nowo przyjętych i wyższych semestrów, absolwentów oraz kadrę naukowo-dydaktyczną na uroczystość Inauguracji Semestru Letniego w Roku Akademickim 2011/2012 w Gdańskiej Szkole Wyższej, która odbędzie się 3 marca 2012 roku (sobota) o godzinie 11:00 w sali 5 (budynek S), w siedzibie Uczelni w Gdańsku Stogach przy ulicy Wydmy 3.

Program inauguracji

  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie Władz Uczelni
  • Immatrykulacja studentów
  • Gaudeamus igitur
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  • Wykład inauguracyjny prof. Macieja Pawłowskiego, pt. „Astronomia i czas”
  • Gaude Mater Polonia