Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, która odbędzie się 8 października 2011 r. (sobota) o godzinie 11:00 w Audytorium I (budynek C), w siedzibie Uczelni w Gdańsku Stogach przy ulicy Wydmy 3.

Program inauguracji

  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie Władz Uczelni
  • Immatrykulacja studentów
  • Gaudeamus igitur
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  • Wykład inauguracyjny, pt. „Przyszłość demograficzna Polski” wygłosi Pan prof. nadzw. dr hab. Izydor Sobczak
  • Gaude Mater Polonia