Seria
Globalizacja a regionalna ochrona środowiska 2016 - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, praca zbiorowa, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-89762-79-5. Stron 488, format 17x24 cm (B5), cena: 36,00 zł
36,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
SKU: 079
   

Uwaga, błąd na okładce!
Na pierwszej stronie okładki błędnie podano osobę redaktora Jana Saczuka zamiast Wiolety Mikołajczewskiej. Na stronie tytułowej monografii zapis prawidłowy

Tytuł Globalizacja a regionalna ochrona środowiska
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska
Autorzy (47) Adamiec-Gorszka Monika, Belica Beata, Biernacik Dawid, Borkowski Mirosław, Bukowski Patryk, Dąbrowski Przemysław, Derda Sylwia, Drozd Radosław, Fierek Mariusz, Friedberg Aleksandra, Gralak Paulina, Gumkowski Stanisław, Jakusik Ewa, Karpiński Adam Jan, Kierzkowska Joanna Sylwia, Kostecka Barbara, Kowalak Adam, Kozłowska Patrycja, Kozłowski Jerzy, Kozłowski Tomasz, Kożuchowski Józef, Krzyczkowski Bartłomiej, Lampart Piotr, Lewandowski Łukasz, Majer Mateusz, Masikevych Andrij, Masikevych Yurij, Michalak Andrzej, Mikołajczewska Wioleta, Muc Adam, Musiałek Marcin, Myslitsky Valentyn, Noch Tadeusz, Oronowicz Wojciech, Rezmer Aleksander, Rzeczkowski Marcin, Sigurska-Fierek Paulina, Sołowski Gaweł, Szeleziński Adam, Świdzińska Krystyna Joanna, Tkachenko Halyna, Warmińska Magdalena, Wasiuta Aleksander, Wasiuta Olga, Wasiuta Sergiusz, Wesołowska Alicja, Żabski Jacek
Rok wydania 2016
Tytuł serii Globalizacja a ochrona środowiska
Numer w serii 4
Strony 488
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-79-5
Cena (zł) 36,00

19 października 2016 r. Gdańska Szkoła Wyższa zorganizowała IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Globalizacja a regionalna ochrona środowiska”, w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie i instytucje naukowe.

Konferencja odbyła się w ramach czterech sesji naukowych:

 1. Społeczne i edukacyjne aspekty globalizacji i ochrony środowiska.
 2. Technika, technologie i inżynieria środowiska.
 3. Procesy ekologiczne i zarządzanie środowiskowe.
 4. Administracja i prawo oraz ekonomika ochrony środowiska.

Niniejsza książka jest rezultatem ich dorobku naukowego zaprezentowanego w trakcie konferencji.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


The book „Globalization and Regional Environmental Protection” is the result of the science word representatives’ scientific output, presented during the 4th international scientific conference, under the same title. The conference was held organized by Gdańsk School of Higher Education (Gdańska Szkoła Wyższa – GSW in Polish), 19th October 2016, Gdańsk, Poland.

Wprowadzenie

Ochrona środowiska w Polsce uległa w ostatnich latach znaczącej poprawie. Przede wszystkim wzrosła świadomość społeczeństwa na temat środowiska, co stało się głównie dzięki prowadzonej polityce ekologicznej. Podstawową i najważniejszą zasadą jest zasada zrównoważonego rozwoju. Polega ona na takim zharmonizowaniu potrzeb i aspiracji społeczeństw z możliwościami eksploatacji środowiska, aby jednocześnie równoważyć szanse dostępu do środowiska poszczególnych społeczności zarówno obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Idea zrównoważonego rozwoju coraz bardziej wkomponowuje się w organizacyjno-gospodarczą rzeczywistość Polski, wyrażając się racjonalizacją postaw i zachowań wobec środowiska.

Na mocy przepisów prawa polskiego i europejskiego wszystkie podmioty gospodarcze oraz inne organizacje są zobligowane do respektowania obowiązujących standardów ochrony środowiska w zakresie m.in. jakości wód, powietrza, ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz wymagań dotyczących ekologicznych cech wyrobu. Konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką pokazała, jak ważne i potrzebne jest ciągłe upowszechnianie wiedzy z zakresu dostępnych rozwiązań ekologicznych w naszym kraju.

Można zauważyć w społeczeństwie coraz większą świadomość roli, jaką odgrywają pojedyncze działania w ochronie naszej planety. Przykładem jest wyłączanie światła po wyjściu z pomieszczenia, odłączanie od sieci niepotrzebnych urządzeń, a także racjonalne pobieranie energii z sieci energetycznej. To jedynie niektóre z wielu zabiegów wpływających korzystnie na bilans energetyczny.

Ponadto coraz więcej organizacji podejmuje starania, mające na celu propagowanie zachowań proekologicznych u swoich pracowników oraz w społeczności lokalnej. Stwarzają na przykład różne udogodnienia dla pracowników dojeżdżających rowerami do pracy, włączają się w akcje typu „Sprzątanie Ziemi” czy ochrony konkretnych gatunków zwierząt, organizują konkursy i warsztaty dla dzieci o tematyce ochrony środowiska. A takie elementarne zachowania w biurach, jak oszczędność papieru czy segregacja odpadów, stają się już standardem.

Prezentowana monografia składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy obejmuje społeczne i edukacyjne aspekty globalizacji i ochrony środowiska. W drugim zawarto technikę, technologię i inżynierię środowiska. Trzeci rozdział dotyczy procesów ekologicznych i zarządzania środowiskowego. W czwartym przedstawiono kwestie związane z administracją, prawem i ekonomiką ochrony środowiska.

Publikacja ta jest czwartym opracowaniem Wydawnictwa Gdańskiej Szkoły Wyższej, które cyklicznie ukazuje się od 10 lat (2006–2016). Powstała z inicjatywy środowiska naukowego Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku. Do aktywnego udziału zaproszono również pracowników naukowo-dydaktycznych innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Zawiera artykuły polsko- i angielskojęzyczne.

Przedstawiona problematyka dotycząca ochrony środowiska może posłużyć studentom jako uzupełnienie wiedzy z wybranego zakresu oraz innym Czytelnikom, zainteresowanym omawianą tematyką.

Autorom dziękujemy za wkład włożony w przygotowanie niniejszej monografii, natomiast Czytelnikom życzymy znalezienia w niej cennych informacji, które przydatne będą w różnych dziedzinach życia.

 

Redaktorzy

Tytuł serii: Globalizacja a ochrona środowiska
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, Waldemar Polak, Tadeusz Noch (red.), ISBN 83-89762-06-4, Gdańsk 2006, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalne-regionalne-problemy-ochrony-srodowiska
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-28-3, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-problematyka-ochrony-srodowiska
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-56-6, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalizacja-w-ochronie-srodow...
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-79-5, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalna-ochrona-srodowiska
 5. Globalisation and regional environment protection. Technique, technology, ecology, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (eds.), ISBN 978-83-89762-80-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalisation-and-regional-environment-protec...
 6. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-97-9, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalne-problemy-ochrony-srod...
 7. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), ISBN 978-83-66270-25-1, Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, wyd. online (PDF): https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo „ Eco-Energetics: technologie, środowisko, prawo i ekonomia ”.

Spis treści

 • Wprowadzenie
Społeczne i edukacyjne aspekty globalizacji i ochrony środowiska
 1. Beata Belica, Bliski Wschód jako obszar konfliktów o surowce strategiczne
 2. Beata Belica, Implikacje stosowania wody słodkiej jako środka nacisku w konflikcie izraelsko-palestyńskim dla stanu środowiska na Bliskim Wschodzie
 3. Mariusz Fierek, Zmiany sympatii i niechęci Polaków do innych nacji współczesnego zglobalizowanego świata
 4. Adam Jan Karpiński, Nie-demokratyczny charakter stosunku człowieka do przyrody, do środowiska naturalnego
 5. Barbara Kostecka, Wojciech Oronowicz, Wpływ środowiska na funkcjonowanie człowieka według ekologicznej koncepcji zdrowia. Aspekty holistyczne i seksuologiczne
 6. ks. Józef Kożuchowski, Odpowiedzialność człowieka za przyrodę: stanowisko Dietera Birnbachera
 7. Wioleta Mikołajczewska, Aleksandra Friedberg, Troska o środowisko naturalne a kształtowanie wizerunku pracodawcy
 8. Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska, Ekoenergetyczno-edukacyjna świadomość uwarunkowań ekologicznych
 9. Halyna Tkachenko, Paulina Gralak, Opinia kobiet i mężczyzn z województwa pomorskiego dotycząca produktów zawierających organizmy genetycznie modyfikowane
 10. Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Współzależność społecznych i ekologicznych czynników ochrony środowiska
Technika, technologie i inżynieria środowiska
 1. Monika Adamiec-Gorszka, Tadeusz Noch, Proces emisji zanieczyszczeń przy przerobie paliw energetycznych
 2. Radosław Drozd, Ochrona środowiska naturalnego podczas produkcji jednostek typu offshore na przykładzie wybranej stoczni
 3. Stanisław Gumkowski, Jacek Żabski, Piotr Lampart, Suszenie biomasy: analiza teoretyczna i badania eksperymentalne
 4. Ewa Jakusik, Dawid Biernacik, Wpływ zmian klimatu na atrakcyjność turystyczną Wybrzeża
 5. Andrzej Michalak, Mateusz Majer, Urządzenia elektroniczne telekomunikacji w jednostkach wojskowych
 6. Andrzej Michalak, Marcin Rzeczkowski, Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych
 7. Adam Muc, Adam Szeleziński, Tadeusz Noch, System wbudowany wspomagający pielęgnację terenów zielonych i redukujący zużycie energii
 8. Tadeusz Noch, Technologiczne parametry eksploatowanych pomp ciepła
 9. Gaweł Sołowski, Theoretical potential of hydrogen production from textiles wastes in Pomeranian Region by means of dark fermentation
 10. Krystyna Joanna Świdzińska, Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie
Procesy ekologiczne i zarządzanie środowiskowe
 1. Sylwia Derda, Marcin Musiałek, Ocena efektów wdrożenia systemu zarządzania według norm ISO 14001 w Urzędzie Miejskim w Słupsku
 2. Tomasz Kozłowski, Jerzy Kozłowski, Patrycja Kozłowska, Magdalena Warmińska, Gospodarowanie populacją sarny w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego
 3. Łukasz Lewandowski, Zagadnienia zarządzania środowiskiem
 4. Andrij Masikevych, Yurij Masikevych, Valentyn Myslitsky, Environmental safety of mountain areas in terms of ecosystem approach
Administracja i prawo oraz ekonomika ochrony środowiska
 1. Mirosław Borkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne i jego wpływ na prawo do ochrony zdrowia
 2. Patryk Bukowski, Efekty funkcjonowania Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska
 3. Przemysław Dąbrowski, „Ekonacjonalizm” Stanisława Piaseckiego (1900–1941) — kartka z myśli polityczno-prawnej okresu dwudziestolecia międzywojennego
 4. Radosław Drozd, Logistyka składowania odpadów w procesie produkcyjnym statków typu offshore
 5. Joanna Sylwia Kierzkowska, Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych
 6. Adam Kowalak, Kultura zrównoważonego rozwoju
 7. Bartłomiej Krzyczkowski, Problematyka „dyrektyw technicznych” i „norm uznaniowych” w prawie ochrony środowiska
 8. Aleksander Rezmer, Economic and technical aspects of waste aluminum can sorting
 9. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Fierek, Transformacja gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce
 10. Aleksander Wasiuta, Źródła energii odnawialnej a ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny i ochronę środowiska

Errata

Pierwsza strona okładki, pozycja "Redakcja naukowa":

Jest: Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska
Powinno być: Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji