0 review(s) | Add your review
Społeczne, prawne i administracyjne aspekty rozwoju kultury, praca zbiorowa, Mirosław Borkowski, Marian Krzysztof Wołowski, Izabela Richter (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-89762-81-8. Stron 146, format 17x24 cm (B5), cena: 27,00 zł
27,00 zł
Dyscyplina: Prawo
SKU: 081
   
Tytuł Społeczne, prawne i administracyjne aspekty rozwoju kultury
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Mirosław Borkowski, Marian Krzysztof Wołowski, Izabela Richter
Autorzy (18) Bobkowska Magdalena, Borkowski Mirosław, Czapliński Andrzej, Drzeżdżon Wojciech, Fierek Mariusz, Gawrońska Monika, Kozłowski Jerzy, Kozłowski Tomasz, Krzyczkowski Bartłomiej, Lymar Natalia, Michalak Andrzej, Michniewicz Grzegorz, Pietras Joanna, Piotrowska Paulina, Richter Izabela, Sigurska-Fierek Paulina, Wasiuta Olga, Wasiuta Sergiusz
Rok wydania 2016
Strony 146
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-81-8
Cena (zł) 27,00

Na okładce wykorzystano logotyp Fabryka Kultury (projekt Paulina Piotrowska)

Forum Małej Kultury

Twórcy projektu „Forum Małej Kultury”: Fundacja Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność, Miejski Dom Kultury w Redzie przy współudziale i naukowym wsparciu Gdańskiej Szkoły Wyższej, postanowili przyjrzeć się zasadom istnienia i funkcjonowania różnych podmiotów kulturalnych po to, by wspólnie podjąć próbę wypracowania reguł pozwalających znajdować rozwiązania na bardzo podobne problemy, spotykane na polu współpracy międzysektorowej.

W trakcie cyklicznych spotkań (raz do roku) twórcy Forum będą zapraszać grono osób zainteresowanych tworzeniem, rozwojem czy finansowaniem kultury po to, by podczas dyskusji, warsztatów oraz bezpośrednich rozmów dzielić się doświadczeniem i wypracować propozycje służące lepszemu funkcjonowaniu jednostek związanych z krzewieniem kultury. Celem takich spotkań ma być dopracowanie zasad i warunków służących tworzeniu przyjaznych kontakt twórców, inicjatorów wydarzeń kulturalnych z odbiorcami oraz organizatorami.

Tematem wiodącym I Forum Małej Kultury, które odbyło się w Redzie, 19 kwietnia 2016 r., były zasady współpracy jednostek kultury z organizacjami pozarządowymi (NGO).

Wstęp

Prawo i kultura — to dwa określenia utożsamiane z ogółem zachowań ludzkich, z jego twórczą działalnością z kształtowaniem współczesności i przyszłości jednostek oraz społeczeństw. Zazwyczaj jednak nie są ze sobą łączone w jeden obszar funkcjonowania człowieka, chociaż oba te zjawiska społeczne bez człowieka istnieć nie mogą.

Najważniejszym elementem je łączącym jest człowiek — to on tworzy zarówno prawo, jak i utwory z obszaru kultury sensu largo.

Sposób postrzegania świata, obserwowanie zachodzących w nim zmian i próba kształtowania reguł w obszarze tworzenia i istnienia mechanizmów ułatwiających proces twórczy oraz ochronę twórców — to tylko jeden z elementów współdziałania „kultury” i „prawa”. Prawo ma sprzyjać rozwojowi kultury, ma chronić dziedzictwo kulturowe narodów.

Okazuje się jednak, że ów proces nie jest wolny od wad.

Fundacja Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność, Miejski Dom Kultury w Redzie przy współudziale i naukowym wsparciu Gdańskiej Szkoły Wyższej, postanowiły „zmierzyć się” z wybranymi aspektami tej tematyki. Tworząc projekt „Forum Małej Kultury”, zamierzamy przyjrzeć się zasadom istnienia i funkcjonowania różnych podmiotów kulturalnych po to, by wspólnie wypracować (przynajmniej podjąć próbę) reguły pozwalające znajdować rozwiązania na bardzo podobne problemy spotykane na polu współpracy międzysektorowej.

W trakcie cyklicznych spotkań (raz do roku) będziemy zapraszać grono osób zainteresowanych tworzeniem, rozwojem czy finansowaniem kultury po to, by podczas dyskusji, warsztatów oraz bezpośrednich rozmów dzielić się doświadczeniem i wypracować propozycje służące lepszemu funkcjonowaniu jednostek związanych z krzewieniem kultury. Celem takich spotkań ma być dopracowanie zasad i warunków służących tworzeniu przyjaznych kontakt twórców, inicjatorów wydarzeń kulturalnych z odbiorcami oraz organizatorami.

Tematem wiodącym I „Forum Małej Kultury” (projekt bowiem jest adresowany do instytucji i twórców działających w miejscowościach, których liczba ludności nie przekracza 50 tys.) — spotkania, które zgromadziło blisko 100 osób — były zasady współpracy jednostek kultury z organizacjami pozarządowymi (NGO).

W trakcie pierwszego spotkania przedstawicieli nauki, kultury i NGO nie mogło zabraknąć tematów wprowadzających w skomplikowany proces tworzenia i współtworzenia przedsięwzięć kulturalnych.

Dlatego też w monografii podsumowującej pierwszy etap programu znajdują się zarówno rozdziały wprowadzające w istotę problemu, w założenia „Forum Małej Kultury”, jak i rozdziały dotyczące istoty kultury, różnorodności terminologicznej i praw twórców czy plagiatu w kulturze.

W dziele tym nie mogło zabraknąć również zagadnień odnoszących się do roli i znaczenia kultury w rozwoju człowieka, co wiąże się bezpośrednio z wydatkami gospodarstw domowych na kulturę.

Organizatorzy „Forum Małej Kultury”, redaktorzy oraz wszystkie osoby zaangażowane w projekt, jak i w wydanie tej monografii, mają świadomość, iż przedstawiona praca jest niedoskonała, nie tworzy zamkniętej całości. Kolejne rozprawy niedociągnięcia te będą likwidowały tak, aby cały cykl wydawniczy był pomocny i przydatny kolejnym pokoleniom twórców i osób związanych z tworzeniem wydarzeń kulturalnych.

Liczymy na ciepłe przyjęcie tego dzieła, a opinie i uwagi (również krytyczne), które pomogą nam w tworzeniu kolejnych monografii prosimy przesyłać na adres Wydawnictwa.

Informujemy również, że została uruchomiona strona internetowa: fmk.fundacjapik.org.pl, na której zamieszczamy na bieżąco informacje dotyczące zarówno forum, jak i innych ciekawych wydarzeń kulturalnych.

                                                         

Redaktorzy

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Izabela Richter, Forum Małej Kultury — historia jednego projektu
 3. Paulina Piotrowska, Współpraca. Czy możliwa jest kultura bez niej?
 4. Bartłomiej Krzyczkowski, Kultura i działalność kulturalna — problematyka terminologiczna i zakres niedookreślony
 5. Grzegorz Michniewicz, Nauka i kultura. Prawo jako ochrona dóbr kultury i ich twórców
 6. Wojciech Drzeżdżon, Rola i znaczenie kultury w wychowaniu współczesnego człowieka. Konstatacje pedagogiczne
 7. Joanna Pietras, Natalia Lymar, Kultura bezpieczeństwa w kulturze zarządzania organizacją — perspektywa realistyczna
 8. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Fierek, Wydatki gospodarstw domowych na kulturę
 9. Mariusz Fierek, Kultura w odbiorze społecznym
 10. Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Samoidentyfikacja etniczno-kulturowa Ukraińców w wielokulturowych tradycjach Polski
 11. Tomasz Kozłowski, Jerzy Kozłowski, Andrzej Czapliński, Znaczenie kultury łowieckiej w społeczeństwie
 12. Andrzej Michalak, Monika Gawrońska, Logistyka przy organizacji wydarzeń kulturalnych na przykładzie Polish Boogie Festival
 13. Wojciech Drzeżdżon, Magdalena Bobkowska, Media jako środowisko wychowawcze. Aspekt pedagogiczny
 14. Mirosław Borkowski, Plagiat w kulturze

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji