0 review(s) | Add your review
Wybrane domeny gospodarcze w płaszczyźnie społecznej percepcji, praca zbiorowa, Mariusz Fierek (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-85-6. Stron 144, format 17x24 cm (B5), cena: 27,00 zł
27,00 zł
Dyscyplina: Ekonomia
SKU: 085
   
Tytuł Wybrane domeny gospodarcze w płaszczyźnie społecznej percepcji
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Mariusz Fierek
Autorzy (9) Mariusz Fierek, Paulina Olszewska, Malwina Brodzik, Klaudia Krzyżanowska, Jolanta Tuttas, Lidia Obrębska, Dariusz Rakowski, Marta Młynowska, Justyna Zakrzewska
Recenzent dr Jacek Janusz Mrozek
Rok wydania 2016
Strony 144
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-85-6
Cena (zł) 27,00

Spis treści

  1. Mariusz Fierek, Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego narzędziem planowania i programowania rozwoju regionu
  2. Paulina Olszewska, Zakres i wykorzystanie analizy SWOT
  3. Malwina Brodzik, Reformy administracyjne
  4. Klaudia Krzyżanowska, Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce
  5. Jolanta Tuttas, Rola i znaczenie finansów publicznych w rozwoju terytorialnym państwa
  6. Lidia Obrębska, Rodzaje i sposoby pozyskiwania funduszy na ochronę środowiska przez organizacje ekologiczne
  7. Dariusz Rakowski, Motywacyjne funkcje płac
  8. Marta Młynowska, Teoretyczne podejście do zjawiska bezrobocia w gospodarce
  9. Justyna Zakrzewska, Polityka państwa wobec bezrobocia

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji