0 review(s) | Add your review
Transfiguracja i polifunkcyjność socjoterapii w naukach społecznych, praca zbiorowa, Mariusz Tadeusz Fierek (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2020. ISBN 978-83-66270-10-7. Stron 190, format 17x24 cm (B5), cena: 40,00 zł
40,00 zł
AttachmentSize
PDF icon 2020-110 Tytuł Spis treści.pdf294.89 KB
Dyscyplina: Pedagogika
SKU: 110
   
Tytuł Transfiguracja i polifunkcyjność socjoterapii w naukach społecznych
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Mariusz Tadeusz Fierek
Autorzy (9) Bugaj Dorota, Fierek Mariusz Tadeusz, Karpińska-Głowacka Bogusława, Miller Magdalena, Miller Piotr, Mrozek Jacek Janusz, Piasta Iwona, Sosińska Sylwia, Wojnowski Krystian
Recenzent dr Danuta Ciukszo
Rok wydania 2020
Strony 190
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-10-7
Cena (zł) 40,00
Spis treści i streszczenia

1. Mariusz Tadeusz Fierek, Prolog: filozofia socjoterapii … 7

2. Krystian Wojnowski, Trening interpersonalny … 13
Streszczenie:
Pokazano charakterystyki treningu interpersonalnego oraz płaszczyzn rozwoju współczesnego treningu interpersonalnego. Przedstawiono również fazy rozwoju grupy terapeutycznej oraz zaprezentowano zadania treningu interpersonalnego.

3. Dorota Bugaj, Podstawy socjoterapii … 21
Streszczenie:
Pokazano teoretyczne aspekty socjoterapii oraz jej definicje w ujęciu pedagogicznym. Przedstawiono również socjoterapię jako formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zaprezentowano ją jako formę pomocy psychiatryczno-psychologicznej.

4. Sylwia Sosińska, Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej … 29
Streszczenie:
Pokazano istotę psychologii rozwojowej i wychowawczej w rozwoju człowieka oraz periodyzacji jego rozwoju. Przedstawiono również badanie zmian rozwojowych oraz zaprezentowano wybrane teorie psychologii rozwojowej.

5. Sylwia Sosińska, Psychologia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie … 41
Streszczenie:
Pokazano pochodzenie niedostosowania społecznego oraz znaczenie najbliższego środowiska w procesie kształtowania się tego zjawiska. Przedstawiono również symptomy niedostosowania społecznego oraz zaprezentowano terapię dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie.

6. Iwona Piasta, Elementy pedagogiki społecznej … 53
Streszczenie:
Pokazano genezę i rozwój pedagogiki społecznej oraz socjalnej problematyki wychowania. Przedstawiono również elementy pedagogiki społecznej w zderzeniu z rzeczywistością oraz zaprezentowano stare i nowe obszary zainteresowań badawczych.

7. Piotr Miller, Współczesne kierunki psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży … 61
Streszczenie:
Pokazano rodzaje i metody w psychoterapii oraz procesy w niej zachodzące. Przedstawiono również psychoterapię indywidualną i grupową oraz zaprezentowano jej dostosowanie do problemu pacjenta i jego specyfiki.

8. Magdalena Miller, Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży … 75
Streszczenie:
Pokazano zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie oraz zaburzenia na tle depresyjnym. Przedstawiono również zaburzenia na tle lękowym oraz zaprezentowano zaburzenia zachowania na przykładzie ADHD.

9. Jacek Janusz Mrozek, Warsztat pracy z grupą – etyka, wychowanie … 89
Streszczenie:
Pokazano etykę jako refleksję filozoficzną oraz podstawowe zasady etyki nauczycielskiej. Przedstawiono również etykę wychowania w dyskursie nauczycielskim oraz zaprezentowano próby kodyfikacji deontologicznych.

10. Piotr Miller, Niepowodzenia, trudności szkolne i wychowawcze dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie … 99
Streszczenie:
Pokazano sytuację uczniów z zaburzeniami zachowania oraz przedstawiono prawo oświatowe w kontekście zaburzeń zachowania. Przedstawiono również szkoły i placówki dla osób niedostosowanych społecznie oraz zaprezentowano wzmacnianie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze.

11. Dorota Bugaj, Warsztat socjoterapeutyczny … 109
Streszczenie:
Pokazano cele i zadania w socjoterapii oraz organizacji zajęć socjoterapeutycznych. Przedstawiono również metody pracy socjoterapeutycznej z dzieckiem z niepełnosprawnościami oraz zaprezentowano socjoterapię jako jedną z metod pracy w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie (PSONI).

12. Sylwia Sosińska, Terapia muzyką grupy socjoterapeutycznej … 119
Streszczenie:
Pokazano znaczenie muzyki w życiu człowieka oraz narzędzia do jej tworzenia. Przedstawiono również podstawowe pojęcia muzyki oraz zaprezentowano muzykoterapię.

13. Krystian Wojnowski, Terapia plastyką grupy socjoterapeutycznej … 127
Streszczenie:
Pokazano wpływ sztuki na człowieka oraz warsztat plastyczny. Przedstawiono również walory elementów zajęć plastycznych w socjoterapii oraz zaprezentowano oddziaływanie zajęć plastycznych na człowieka.

14. Piotr Miller, Praca świetlicy socjoterapeutycznej i grupy profilaktycznej … 135
Streszczenie:
Pokazano funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz jej standardy programowe jako placówki wsparcia dziennego. Przedstawiono również zadania świetlicy socjoterapeutycznej oraz zaprezentowano uzasadnienie jej zadań i standardów.

15. Krystian Wojnowski, Praca z rodziną dysfunkcyjną – włączanie rodziny do realizacji programu socjoterapeutycznego … 145
Streszczenie:
Pokazano formy wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych oraz socjoterapię w procesie pomocy tym rodzinom. Przedstawiono również tworzenie grupy socjoterapeutycznej oraz zaprezentowano zasadność pracy socjoterapeutycznej z rodziną dysfunkcyjną.

16. Piotr Miller, Trening zajęć integracyjno-edukacyjnych grupy socjoterapeutycznej … 155
Streszczenie:
Pokazano trening integracyjny grupy socjoterapeutycznej oraz realizację zajęć. Przedstawiono również uczenie przez doświadczenie, czyli spotkania z korzyścią zarówno dla prowadzącego, jak i uczestników oraz zaprezentowano metody pracy.

17. Dorota Bugaj, Planowanie pracy socjoterapeutycznej … 163
Streszczenie:
Pokazano zajęcia socjoterapeutyczne w kontekście prawa oświatowego oraz indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedstawiono również podstawowe techniki używane w pracy z grupą socjoterapeutyczną oraz zaprezentowano metody pracy z grupą w świetlicy socjoterapeutycznej.

18. Krystian Wojnowski, Superwizja … 171
Streszczenie:
Pokazano koncepcję superwizji oraz jej charakterystykę. Przedstawiono również założenia i metody superwizji oraz zaprezentowano jej słuszność.

19. Bogusława Karpińska-Głowacka, Prawo rodzinne, opiekuńcze dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie … 177
Streszczenie:
Pokazano prawa rodzinne i opiekuńcze w systemie prawa oraz pojęcia niedostosowania społecznego. Przedstawiono również rodzaje niedostosowania społecznego oraz zaprezentowano jego objawy i profilaktykę.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji
AttachmentSize
PDF icon 2020-110 Tytuł Spis treści.pdf294.89 KB