Seria
Globalizacja a problematyka ochrony środowiska 2010 - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, praca zbiorowa, Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska (red.), Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-28-3. Stron 224, format 17x24 cm (B5), cena: 30,00 zł
30,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 028
   
Tytuł Globalizacja a problematyka ochrony środowiska
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska
Autorzy (55) Bojar-Fijałkowski Tomasz, Buczkowski Roman, Drozd Radosław, Dubiella-Jackowska Aleksandra, Dymek Grażyna, Fierek Mariusz, Friedberg Aleksandra, Gotowicz Katarzyna, Jarosik-Michalak Agnieszka, Jasiulewicz Michał, Jerzak Leszek, Kallok Jan, Kamiński Piotr, Karaś Zbigniew, Karpiński Adam, Kasian Olha, Kasprzak Mariusz, Khopyak Nataliya, Kierończyk Przemysław, Koim-Puchowska Beata, Kowalak Adam, Kral Ewa, Krzyczkowski Bartłomiej, Kuligowska-Prusińska Magdalena, Kurhalyuk Nataliya, Kusto Zdzisław, Lewandowska Katarzyna, Lewandowski Łukasz, Manenko Alek, Mańkowska Aneta, Michalak Andrzej, Migoń Mieczysław Paweł, Mikołajczewska Wioleta, Milian Lech, Mroczkowski Sławomir, Noch Tadeusz, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Ossowska Anna, Pałczyńska Katarzyna, Plopa Wojciech, Pospiech Izabela, Sigurska-Fierek Paulina, Stuczyński Tomasz, Szornak Magdalena, Tkachenko Halyna, Turlej Zbigniew, Tuszyńska Ligia, Wasiuta Aleksander, Wasiuta Olga, Wasiuta Sergiusz, Wesołowska Alicja, Wieloch Monika, Wiśniewska Ewa, Woźniak Bogusław, Zalewski Bogdan
Tytuł serii Globalizacja a ochrona środowiska
Numer w serii 2
Rok wydania 2010
Strony 620
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-28-3
Cena (zł) 30,00
Tytuł serii: Globalizacja a ochrona środowiska
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, Waldemar Polak, Tadeusz Noch (red.), ISBN 83-89762-06-4, Gdańsk 2006, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalne-regionalne-problemy-ochrony-srodowiska
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-28-3, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-problematyka-ochrony-srodowiska
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-56-6, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalizacja-w-ochronie-srodow...
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-79-5, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalna-ochrona-srodowiska
 5. Globalisation and regional environment protection. Technique, technology, ecology, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (eds.), ISBN 978-83-89762-80-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalisation-and-regional-environment-protec...
 6. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-97-9, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalne-problemy-ochrony-srod...
 7. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), ISBN 978-83-66270-25-1, Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, wyd. online (PDF): https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo „ Eco-Energetics: technologie, środowisko, prawo i ekonomia ”.

Informacje dodatkowe

Zamieszczone tu rozdziały bardzo szeroko związane są z zagad­nieniami ochrony środowiska – od aspektów społecznych, przez administracyjno-ekonomiczne, zarządzania środowiskowego, aż po zagadnienia technologii i inży­nieryj­ne:

 1. Społeczne aspekty globalizacji i ochrony środowiska;
 2. Zagadnienia technologii i inżynierii ochrony środowiska;
 3. Problemy ekologii i zarządzania środowiskowego;
 4. Administracyjne i ekonomiczne uwarun­kowania ochrony śro­dowiska.

Większość z rozdziałów zreferowano podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Gdańsk 27 lipca 2010 r., zorganizowanej przez Gdańską Wyższą Szkołę Administracji (obecnie pod nazwą Gdańska Szkoła Wyższa).

Spis treści

Rozdział I. Społeczne aspekty globalizacji i ochrony środowiska

 1. Aleksandra Friedberg, Rola miast w globalizacji europejskiej
 2. Katarzyna Gotowicz, Rola edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości ekologicznej i postaw przyjaznych dla środowiska
 3. Adam Karpiński, Czy globalizacja może sprzyjać ochronie przyrodniczego środowiska ludzkiego?
 4. Adam Kowalak, Globalizacja a środowisko jako dobro wspólne
 5. Mieczysław Paweł Migoń, Kwestia "prywatności" w stechnicyzowanych społeczeństwach. Próba systematyzacji stanowiska filozoficzno-etycznego
 6. Wioleta Mikołajczewska, Wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstw globalnych
 7. Lech Milian, Humanizacja życia społecznego a ochrona środowiska naturalnego
 8. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Fierek, Degradacja środowiska naturalnego w dobie globalizacji na przykładzie drugiego sektora gospodarki
 9. Ligia Tuszyńska, Ewa Kral, Ochrona środowiska w edukacji społeczeństwa europejskiego w dobie globalizacji
 10. Olga Wasiuta, Miejsce i rola polityki ochrony środowiska wśród globalnych problemów współczesności
 11. Bogdan Zalewski, Cele i metody edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej

Rozdział II. Zagadnienia technologii i inżynierii ochrony środowiska

 1. Radosław Drozd, Proces oczyszczania ścieków komunalnych na przykładzie Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód
 2. Michał Jasiulewicz, Możliwości rozwoju agroenergetyki w Polsce w aspekcie rozwoju zrównoważonego
 3. Jan Kallok, Fotowoltaika w Niemczech – model finansowania i czynniki sukcesu
 4. Zdzisław Kusto, Metoda pomiaru skażenia środowiska naturalnego
 5. Tadeusz Noch, Zagadnienia ochrony środowiska i procesu spalania w energetyce cieplnej
 6. Zbigniew Turlej, Biologiczne oddziaływania oświetlenia
 7. Aleksander Wasiuta, Zwiększenie dywersyfikacji dostaw oraz źródeł pochodzenia energii jako podstawowy czynnik bezpieczeństwa energetycznego w kontekście polityki energetycznej Polski

Rozdział III. Problemy ekologii i zarządzania środowiskowego

 1. Agnieszka Jarosik-Michalak, Kształtowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach wdrażających i utrzymujących Systemy Zarządzania Środowiskowego
 2. Piotr Kamiński, Zbigniew Karaś, Nataliya Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Ekofizjologiczne uwarunkowania niklu i glinu w środowisku naturalnym
 3. Piotr Kamiński, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Tomasz Stuczyński, Roman Buczkowski, Beata Koim, Nataliya Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, The impact of disturbed environments upon the changes of gender structure in White Stork Ciconia ciconia chicks from Poland
 4. Olha Kasian, Alek Manenko, Natalia Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Piotr Kamiński, Retrospective analysis of morbidity for autoimmune thyroid diseases in the Lviv region during 1999-2006
 5. Katarzyna Lewandowska, Local environmental protection and adaptation to the climate change exemplified by the city of Liverpool
 6. Alek Manenko, Nataliya Khopyak, Natalia Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Piotr Kamiński, Toxicological and hygienic estimation of ecological absorptive agent glauconite for processes of biological destruction
 7. Anna Ossowska, Piotr Kamiński, Monika Wieloch, Beata Koim-Puchowska, Nataliya Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Tomasz Stuczyński, Magdalena Kuligowska-Prusińska, Grażyna Dymek, Aneta Mańkowska, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Biogeochemiczne uwarunkowania reakcji antyoksydacyjnych u ludzi wobec stresu środowiskowego
 8. Katarzyna Pałczyńska, Natalia Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Magdalena Szornak, Piotr Kamiński, Ekofizjologiczne zależności parametrów bilansu antyoksydacyjnego u troci wędrownej (Salmo trutta m.trutta L.) z wrzodziejącą martwicą skóry
 9. Halyna Tkachenko, Natalia Kurhalyuk, Magdalena Szornak, Katarzyna Pałczyńska, Piotr Kamiński, Mechanizmy korekcji obrony antyoksydacyjnej w warunkach zatrucia szczurów kadmem
 10. Sergiusz Wasiuta, Historyczna ekologia Ukrainy w kontekście interdyscyplinarnych naukowych podejść: historiograficzna analiza genezy i rozwoju w okresie 1970-2009

Rozdział IV. Administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska

 1. Tomasz Bojar-Fijałkowski, Wojciech Plopa, Międzynarodowe prawo i polityka ochrony środowiska – problemy instytucjonalne i funkcjonalne
 2. Aleksandra Dubiella-Jackowska, Realizacja założeń polityki ekologicznej Polski w aspekcie bezzwrotnej pomocy zagranicznej
 3. Mariusz Fierek, Czynniki hamujące i przyspieszające wzrost gospodarczy
 4. Przemysław Kierończyk, Czarnogóra – państwo ekologiczne. Wprowadzenie do zagadnienia
 5. Bartłomiej Krzyczkowski, Rodzaje zadań administracyjnych w prawie ochrony środowiska
 6. Łukasz Lewandowski, Uwarunkowania zarządzania ochroną środowiska
 7. Andrzej Michalak, Regulacje proekologiczne w Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN – T
 8. Izabela Pospiech, Bogusław Woźniak, Wsparcie programów ochrony środowiska z funduszy Unii Europejskiej
 9. Alicja Wesołowska, Problematyka ochrony środowiska w Polsce

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji