PDF
0 review(s) | Add your review
Maciej Pawłowski, Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018. ISBN 978-83-89762-51-1. Stron 20, format 17x24 cm. Wydanie cyfrowe w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
SKU: 051
   
Tytuł Analiza stanu naprężeń
Podtytuł Skrypt dla studentów
Autor Maciej Pawłowski
Rok wydania 2018
Wydanie Cyfrowe (PDF) w dostępie publicznym
Strony 20
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-51-1
Cena (zł) Nieodpłatnie

Dodatkowe informacje

W skrypcie omówiono pojęcie tensora naprężeń, kierunki główne naprężeń oraz dwie najważniejsze hipotezy wytężeniowe (Mohra i Hubera), zakończone ich porównaniem. Naprężenie zredukowane σred według hipotezy Hubera jest równe lub mniejsze od naprężenia zredukowanego według Mohra. W najgorszym przypadku, gdy naprężenia główne tworzą ciąg arytmetyczny, różnica wynosi 13,4%.

Nota prawna

Zabrania się: samowolnego udostępniania publicznego całości lub/i fragmentów oraz sprzedaży kopii w wersjach: elektronicznej i wydruku.

Dopuszcza się: pobieranie i wydruk.

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2018

Dostęp cyfrowy

Link bezpośredni:

Spis treści

 • Analiza sił wewnętrznych
  • Tensor naprężeń
  • Kierunki główne tensora
  • Koła Mohra
 • Naprężenia zredukowane
  • Naprężenia dopuszczalne
  • Hipoteza Mohra
  • Hipoteza Hubera
  • Porównanie obydwu hipotez
  • Ćwiczenia
 • Dodatek
  • Własności wektora naprężeń
Fotografia: Pawłowski Maciej
Nota biograficzna

Maciej Pawłowski
Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 11 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Od 2012 roku profesor na Wydziale Nauk Inżynierskich Gdańskiej Szkoły Wyższej

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2, https://tiny.pl/r4jhn
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wyd. online (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1, https://tiny.pl/r4jq7
 3. Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. online (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8, https://tiny.pl/t44dt
 4. Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, wyd. online (PDF), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0, https://tiny.pl/whjsv
 5. Całkowanie numeryczne, wyd. online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7, https://bit.ly/wydawnictwo_123
 6. Pływalność i stateczność okrętu. Kurs podstawowy, wyd. online (PDF), Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-31-2, https://bit.ly/wydawnictwo_131

W zakładce "Dostęp cyfrowy" ("Dostęp online PDF") do pobrania nieodpłatnie w formie pliku PDF