Seria
Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska 2018 - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, praca zbiorowa, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-97-9. Stron 286, format 17x24 cm (B5), cena: 36,00 zł
36,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 097
   
Tytuł Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska
Autorzy (39) Adamiec-Gorszka Monika, Belica Beata, Boyko Taras, Bukowski Patryk, Cenian Adam, Czylkowski Dariusz, Deja Agnieszka, Druk Walentyna Juryjewna, Dubik-Tota Małgorzata, Fierek Mariusz Tadeusz, Friedberg Aleksandra, Hrycak Bartosz, Hyvlyud Anna, Jakusik Ewa, Karpiński Adam Jan, Kawa Joanna, Khmel Olga Anatoljewna, Kierzkowska Joanna Sylwia, Konkol Izabela, Kozłowska Patrycja, Kozłowski Jerzy, Kozłowski Tomasz, Kożuchowski Józef, Krzyczkowski Bartłomiej, Kurhaluk Natalia, Mania Tomasz, Mikołajczewska Wioleta, Noch Tadeusz, Obrębska Lidia, Paslavskyi Mykhailo, Pastuszak Krzysztof, Pohrebennyk Volodymyr, Ruda Mariia, Sigurska-Fierek Paulina, Siuzdak Katarzyna, Sołowski Gaweł, Tota Krzysztof, Wesołowska Alicja, Zolotareva Olga Aleksandrowna
Rok wydania 2018
Tytuł serii Globalizacja a ochrona środowiska
Numer w serii 6
Strony 289
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-97-9
Cena (zł) 36,00

Wprowadzenie

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska, co stało się głównie dzięki prowadzonej w Polsce polityce ekologicznej. Podstawową i najważniejszą zasadą jest zasada zrównoważonego rozwoju. Polega ona na takim zharmonizowaniu potrzeb i aspiracji społeczeństw z możliwościami eksploatacji środowiska, aby jednocześnie równoważyć szanse dostępu do środowiska poszczególnych społeczności zarówno obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Idea zrównoważonego rozwoju coraz bardziej wkomponowuje się w organizacyjno-gospodarczą rzeczywistość Polski, wyrażając się racjonalizacją postaw i zachowań wobec środowiska.

Przepisy europejskiego i polskiego prawa obligują wszystkie podmioty gospodarcze oraz inne organizacje do respektowania obowiązujących standardów ochrony środowiska w zakresie między innymi jakości wód, powietrza, ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz wymagań dotyczących ekologicznych cech wyrobu. Konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką pokazała, jak potrzebne i ważne jest ciągłe upowszechnianie wiedzy z zakresu dostępnych rozwiązań ekologicznych w naszym kraju.

Coraz więcej organizacji podejmuje dodatkowo starania, których celem jest propagowanie zachowań proekologicznych wśród pracowników oraz w społeczności lokalnej. Włączają się w akcje typu „Sprzątanie Ziemi” czy ochrony konkretnych gatunków zwierząt, organizują konkursy i warsztaty dla dzieci o tematyce ochrony środowiska. A takie elementarne zachowania w biurach, jak oszczędność papieru czy segregacja odpadów, stają się już standardem.

Prezentowana monografia jest już szóstym opracowaniem Wydawnictwa Gdańskiej Szkoły Wyższej, które cyklicznie ukazuje się od 2006 roku. Obejmuje artykuły wygłoszone podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska”, która odbyła się 24 października 2018 r. w Gdańsku w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wzięli w niej udział przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. Konferencja odbyła się w ramach czterech sesji naukowych. W pierwszej przedstawiono społeczno-edukacyjne aspekty globalizacji i ochrony środowiska. Druga dotyczyła technologii, techniki i inżynierii środowiska. W trzeciej zaprezentowano procesy ekologiczne i problemy zarządzania środowiskowego. Ostatnia sesja poświęcona była kwestiom związanym z prawem, administracją i ekonomiką ochrony środowiska.

Przedstawiona publikacja może posłużyć Studentom jako uzupełnienie wiedzy z zakresu problematyki ochrony środowiska oraz innym Czytelnikom, zainteresowanym omawianą tematyką.

Autorom dziękujemy za wkład włożony w przygotowanie niniejszej monografii, natomiast Czytelnikom życzymy znalezienia w niej cennych informacji, które przydatne będą w różnych dziedzinach życia.

Redaktorzy

Tytuł serii: Globalizacja a ochrona środowiska
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, Waldemar Polak, Tadeusz Noch (red.), ISBN 83-89762-06-4, Gdańsk 2006, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalne-regionalne-problemy-ochrony-srodowiska
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-28-3, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-problematyka-ochrony-srodowiska
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, Tadeusz Noch, Jan Saczuk, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-56-6, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalizacja-w-ochronie-srodow...
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-79-5, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalna-ochrona-srodowiska
 5. Globalisation and regional environment protection. Technique, technology, ecology, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (eds.), ISBN 978-83-89762-80-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalisation-and-regional-environment-protec...
 6. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska (red.), ISBN 978-83-89762-97-9, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, https://gsw.gda.pl/content/globalizacja-regionalne-problemy-ochrony-srod...
 7. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, Wioleta Mikołajczewska, Mirosław Borkowski, Aleksandra Friedberg (red.), ISBN 978-83-66270-25-1, Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, wyd. online (PDF): https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_125

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo „ Eco-Energetics: technologie, środowisko, prawo i ekonomia ”.

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Ewa Jakusik, Wrażliwość miasta Sopot na zmiany klimatu w kontekście wybranych zjawisk ekstremalnych
 • Monika Adamiec-Gorszka, Tadeusz Noch, Alicja Wesołowska, Emisja zanieczyszczeń podczas spalania paliw
 • Joanna Sylwia Kierzkowska, W oczekiwaniu na COP 24 — konferencje klimatyczne i stan prawny
 • Beata Belica, Woda jako czynnik konfliktogenny na Bliskim Wschodzie. Znaczenie zasobów naturalnych dla bezpieczeństwa regionu
 • Patryk Bukowski, Ochrona środowiska w ustawach zasadniczych państw europejskich
 • Lidia Obrębska, Mariusz Tadeusz Fierek, Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska
 • Volodymyr Pohrebennyk, Mariia Ruda, Taras Boyko, Anna Hyvlyud, Mykhailo Paslavskyi, Determination of ecological stability of composite landscape complexes
 • Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Tadeusz Fierek, Problem zagrożenia (zanieczyszczenia) środowiska hałasem komunikacyjnym i jego istotny wpływ na jakość życia i zdrowie obywateli
 • Małgorzata Dubik-Tota, Krzysztof Tota, Choroby cywilizacyjne — plaga XXI wieku
 • Mariusz Tadeusz Fierek, Stres w środowisku pracy a świadomość procesów globalizacyjnych
 • Bartłomiej Krzyczkowski, Nadleśniczy jako podmiot uczestniczący w zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu. Aspekt prawny
 • Tomasz Kozłowski, Jerzy Kozłowski, Patrycja Kozłowska, Zarządzanie populacjami zwierzyny płowej na przykładzie jelenia szlachetnego w województwie pomorskim
 • Wioleta Mikołajczewska, Aleksandra Friedberg, Społeczna odpowiedzialność biznesu za środowisko naturalne
 • Olga Aleksandrowna Zolotareva, Walentyna Juryjewna Druk, Olga Anatoljewna Khmel, Кластер как инновационная форма взаимодействия науки, бизнеса, производства и образования
 • Adam Jan Karpiński, Globalizacja formą działania kapitalizmu współczesnego
 • ks. Józef Kożuchowski, Przyroda i człowiek w filozofii Roberta Spaemanna, czyli o zakłóconej symbiozie
 • Agnieszka Deja, Rola i znaczenie nauczyciela we współczesnej szkole w dobie globalizacji
 • Tomasz Mania, Joanna Kawa, Technologia gazowych absorpcyjnych pomp ciepła — kolejna generacja systemów zasilanych gazem ziemnych
 • Gaweł Sołowski, Dariusz Czylkowski, Bartosz Hrycak, Izabela Konkol, Katarzyna Siuzdak, Krzysztof Pastuszak, Adam Cenian, Rozwój technologii produkcji wodoru w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN
 • Krzysztof Tota, Małgorzata Dubik-Tota, Właściwości antyoksydacyjne śliwki odmiany „Węgierka Łowicka” w owocach świeżych i po ich przetworzeniu
 • Natalia Kurhaluk, Troć wędrowna (Salmo trutta morpha trutta L.) jako bioindykator stopnia zanieczyszczenia środowiska na przykładzie rzeki Słupi i jej dopływów

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji