Odszedł prof. Lech Milian

Lech Milian
prof. Lech Milian (1932-2021)

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 stycznia 2021 r. odszedł od nas prof. dr hab. Lech Milian.

Pan Profesor był związany z GSW od wielu lat, praktycznie od początku istnienia uczelni: od początku członek jej Senatu, doradca naukowy założyciela oraz Przewodniczący Zespołu Podnoszenia Jakości Kształcenia. Był autorem kilkunastu monografii, sześciu nakładem naszego wydawnictwa: Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe (2008), Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych (2010), W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne (2012), Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, cz. 1 (2018). Kończył korektę cz. 2 ostatniej publikacji, a wkrótce ukaże się skrypt Socjologiczne uwarunkowania przestępczości.

Prowadził ze studentami zajęcia z przedmiotów socjologicznych. Był bardzo lubiany przez studentów i współpracowników. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty i pełen pozytywnej energii. Jego odejście to wielka strata dla uczelni.

Panie Profesorze dziękujemy za wszystko. Pozostanie Pan w naszej pamięci.

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Nota biograficzna: https://gsw.gda.pl/content/lech-milian.

W imieniu swoim oraz Samorządu Studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej pragnę złożyć najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego prof. Lecha Miliana.
 

To wielka strata nie tylko dla środowiska naukowego, ale również dla społeczności studenckiej. Pan Profesor niejedno­krotnie wspierał inicjatywy studentów, nigdy nie odmawiał pomocy studentom, przez co na zawsze zostanie w naszej pamięci jako człowiek uczuciowy i życzliwy.
 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego GSW Paweł Piwowar
Data wydarzenia: czwartek, 7 Styczeń, 2021