Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 odbędzie się 7 października 2017 r. o godzinie 11:00 w Audytorium GSW (sala 105, parter, lewe skrzydło), w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B.

Program Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018

  1. Hymn państwowy
  2. Wystąpienie Władz Uczelni
  3. Immatrykulacja studentów
  4. Gaudeamus igitur
  5. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  6. Wyróżnienie najlepszych studentów
  7. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  8. Wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Powałowskiego pt. „Administracja publiczna wobec społecznej gospodarki rynkowej”
  9. Gaude Mater Polonia
Data wydarzenia: sobota, 7 Październik, 2017