Konferencja "Ekonomia, marketing i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym: zadania i rozwiązania w sferze usług"

Termin konferencji
25 listopada 2021 r. (godz. 10:00-16:00)
Miejsce
Aula Główna GSW, Gdańsk, ul. Biskupia 24B
on-line MS Teams (uczestnicy otrzymają mailowo linki dostępu)
Kontakt organizacyjny
dr Mirosław Borkowski, prof. GSW
prodziekan.wa@gsw.gda.pl
Organizatorzy
Odesа Polytechnic State University (Державний університет «Одеська політехніка»)
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Gdańska Szkoła Wyższa

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna
"Ekonomia, marketing i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym: zadania i rozwiązania w sferze usług"

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie ludzi nauki, nauczycieli akademickich, młodych naukowców i studentów, badaczy i praktyków ekonomii i zarządzania, prawa, psychologii, socjologii, marketingu, informatyki i komunikacji.

Zakładany program konferencji
 1. Wieloaspektowość transformacji cyfrowej w branży turystycznej
  dr inż. Maria Chomka, prof. WSTiH, dr Monika Gut-Winiarska, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 2. Wieloetapowa metoda nauki na odległość studentów wyspecjalizowanych uczelni
  prof. dr hab. Sergiej Nowikow, prof. em. KUL
 3. Cyberzagrożenia AD2021
  dr hab. inż. Jerzy Kosiński, prof. AMW
 4. Wpływ technologii informacyjnych na kategorię czasu w ujęciu współczesnego człowieka
  dr Andrey Lymar, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 5. Economic mechanism of urban passenger transport’s sustainable development
  Marharyta Bohachenko, Odesа Polytechnic State University
 6. Estimating carbon emissions in the sustainable logistics system
  Vitalii Dobrovoslkyi, Odesа Polytechnic State University
 7. Corporate culture in the context of digitalization
  dr Doroshuk Anna, assistant professor, Odesа Polytechnic State University
Planowane tematy konferencji
 1. Technologie marketingowe dla rozwoju usług i turystyki w kontekście cyfryzacji społeczeństwa
 2. Wpływ cyfryzacji na zrównoważony rozwój usług i jej wpływ na strategię terytoriów
 3. Rozwój gospodarczy sfery usług w kontekście cyfryzacji społeczeństwa
 4. Kierunki rozwoju zarządzania w branży turystycznej w kontekście programów cyfryzacji społeczeństwa
 5. Wpływ cyfryzacji na badania w zakresie usług młodych naukowców i studentów wyspecjalizowanych uczelni
 6. Zarządzanie w kryzysie i optymalizacja procesu komunikacji biznesowej
 7. Cechy planowania i projektowania działań w zakresie usług
 8. Rozwój gospodarczy i społeczny regionu w kontekście poszerzania oferty w zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii
 9. Analiza cech współczesnych producentów i odbiorców usług
 10. Aktualne technologie i metody analizy rynku usług z zakresu turystyki i hotelarstwa
Komitet organizacyjny konferencji
 • Gleb Zadorozhko, PhD, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Deputy Director of the Institute of Business, Economics and Information Technology, Ukraina
 • Natalia Matsko, PhD, Assistant Professor of Department of Enterprise Economics, Ukraina
 • Eugenia Konak Master, Assistant Professor of Marketing, Ukraina
 • dr Andrey Lymar (WSTiH Gdańsk), Polska
 • dr Monika Gut-Winiarska (WSTiH Gdańsk), Polska
 • mgr Ada Zacharewicz (WSTiH Gdańsk), Polska
Międzynarodowy Komitet naukowy konferencji
 • Svetlana Filyppova, D.Sc.Econom., Professor, Director of the Institute of Business, Economics and Information Technology, Academician of the AES of Ukraine
 • Mykhailo Oklander, D.Sc.Econom., Professor, Head of Marketing Department, Academician of the AES of Ukraine
 • Olena Chukurna, D.Sc.Econom., Professor of marketing department
 • Liubov Niekrasova, D.Sc.Econom., Professor, Head of Department of Economics of Industry
 • Ksenia Kovtunenko, D.Sc.Econom., Professor, Head of the Department of International Management and Innovation
 • Volodymir Osipov, Doctor of Economics, Senior Research Fellow, Department of Interregional Economic Development of the Ukrainian Black Sea Coast, Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
 • Olexander Palariev, PhD. 
 • dr Maria Chomka, prof. WSTiH (Gdańsk)
 • dr hab. inż. Witold Nierzwicki, prof. WSTiH (Gdańsk)
 • dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG (Gdańsk)
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (Zielona Góra)
 • dr hab. Siergiej Nowikow prof. em. (KUL, Lublin)
 • dr hab. inż. Jerzy Kosiński (AMW, Gdynia)
 • dr hab. prof. Jan Maciejewski (UWr, Wrocław)
 • dr Mirosław Borkowski prof. GSW (Gdańsk)
 • dr Natalia Lymar prof. WSBezpieczeństwa (Poznań)
 • dr Mariusz Brodnicki (Gdańsk)
 • dr inż. Sławomir Niecko prof WSSE (Gdańsk)
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: czwartek, 25 Listopad, 2021