Ważne informacje dla dyplomantów

Studenci studiujący w Gdańsku, Tczewie i Słupsku, którzy chcieliby przystąpić do obrony w lipcu, proszeni są o złożenie kompletu dokumentów do obrony do dnia 08.07.2020 r. (środa), pomimo braku kompletu wpisów do kart okresowych osiągnięć z ostatniej sesji. Wykładowcy są w trakcie uzupełniania wpisów w dziekanacie, do obrony zostaną dopuszczone tylko te osoby, które będą miały komplet wpisów. Obrony odbędą się w trybie on-line. Pozostałe osoby przystąpią do obrony jesienią.

Ogłoszenie dotyczące zaliczeń z przedmiotów "Marketing i badania marketingowe" oraz "Międzynarodowe stosunki gospodarcze"

Ogłoszenie dotyczące zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez prof. Stanisława Miecznikowskiego.
Edit. Linki do egzaminów na Platformie Moodle GSW (dostęp po zalogowaniu).

Terminy zaliczeń:
I termin - 20.06.2020 r. godz. 10:00 zaliczenie w formie testu online
II termin - 04.07.2020 r. godz. 10:00 zaliczenie w formie testu online

Egzamin z "Zarządzania zasobami ludzkimi" dla grup: A6, K6, A5, A6-t, A5-t

Egzamin z przedmiotu "Zarządzania zasobami ludzkimi" dla grup: A6, K6, A5, A6-t, A5-t odbędzie się w postaci testu on-line. Test egzaminacyjny będzie dostępny od soboty 20.06 godz. 10:00 do niedzieli 21.06 godz. 22:00 (czas trwania testu 30 min.) na MOODLE w kursie pn. "Zarządzanie zasobami ludzkimi - egzamin".

Wykłady on-line 13-14 czerwca 2020

W najbliższy weekend 13-14 czerwca 2020 r. poprowadzone zostaną wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting dla części studentów.
W piątek do godziny 14:00 zostaną rozesłane studentom maile z zaproszeniami na wykłady.

Harmonogram spotkań poniżej (do pobrania w pliku PDF).

Strony