Terminy egzaminów i zaliczeń:

"Prawo wyznaniowe" - gr. A4a-MSU, A4a-MSU-e, A4a-MSU-S, A4z-MSU-T - 04.06.2022 r. od godz. 9:00 

"Standardy ochrony praw człowieka" - gr. A1-e, A2, A2-e, A2-O, Kkr4-e, Kps4-e - 04.06.2022 r. od godz. 10:45 

Forma zaliczenia - test na platformie TEAMS

Kategoria powiadomień: Dziekanat