Odwołane w dniu dzisiejszym (tj. 07.05.2022 r.) zajęcia "Materiały budowlane", odbędą się dnia 08.05.2022 r.

Prosimy zapoznać się z aktualizacją planu zajęć.

Kategoria powiadomień: Dziekanat