Uwaga grupa Kkr5 - zajęcia w dniu 22.01.2022 r. - ZDALNIE

Uwaga grupa Kkr5! Zajęcia z przedmiotu "Prewencja kryminalna" (ćwiczenia), zaplanowane na 22.01.2022 r., w godz. 9:05-13:10, odbędą się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji MS Teams. Prosimy "wejść" na odpowiedni zespół dotyczący ćwiczeń (a nie wykładów).

Uwaga grupa A1-MSU - zajęcia w dniu 22.01.2022 r. odbędą się zdalnie

Uwaga grupa A1-MSU!

Zajęcia z przedmiotu "Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej" (ćwiczenia), zaplanowane na 22.01.2022 r., w godz. 8:15-13:10, odbędą się w formie zdalnej, za pomocą aplikacji MS Teams.

Prosimy "wejść" na odpowiedni zespół dotyczący ćwiczeń (a nie wykładów).

Seminarium prof. M. Tarkowskiego ODWOŁANE

Seminarium prof. Mikołaja Tarkowskiego zaplanowane na 22.01.2022 r., godz. 10:45 zostało odwołane z powodu choroby wykładowcy. O nowym terminie poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Egzamin - Publiczne prawo gospodarcze - dr S. Koroluk

Egzamin z przedmiotu "Publiczne prawo gospodarcze" u dr Sławomira Koroluka (grupy Ap5, Aza5-e, Ap5-T, Aza5-t, Afr5-S, Abp5-S) odbędzie się w formie ustnej, na platformie MS Teams, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Wymagane jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Małgorzatę Obrycką

Terminy egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr Małgorzatę Obrycką:

Psychopatologia - grupy Kkr5, Kkr5-O-e, Kps5-e - 06.02.2022 r., godz. 11:30-12:00

Komunikacja społeczna - grupy Kkr5, Kkr5-O-e, Kps5-e - 06.02.2022 r., godz. 12:00-12:30

Termin poprawkowy:

Psychopatologia - grupy Kkr5, Kkr5-O-e, Kps5-e - 19.02.2022 r., godz. 11:30-12:00

Komunikacja społeczna - grupy Kkr5, Kkr5-O-e, Kps5-e - 19.02.2022 r., godz. 12:00-12:30

Egzaminy odbędą się na platformie MS Teams.

Terminy egzaminów i zaliczeń u mgr Jacka Winklera

Terminy egzaminów i zaliczeń u mgr Jacka Winklera:

29.01.2022 r. - godz. 12.00 - 14.00 - Kkr5O-e - Taktyka i technika kryminalistyczna

30.01.2022 r. - godz. 12.00 - 14.00 - K3-e - Wiktymologia

06.02.2022 r. - godz. 12.00 - 14.00 - K3 - Wiktymologia

12.02.2022 r. - godz. 11.30 - 13.30- Kkr5 - Taktyka i technika kryminalistyczna

Egzaminy zostaną przeprowadzone na platformie MS Teams.

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr D. Ciukszo

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Danutę Ciukszo:

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

A1-MSU - 05.02.2022 r., godz. 13:00-14:00

A1-MSU-O i A3z-MSU-O - 12.02.2022 r., godz. 13:00-14:00


A1-MSU-e - 12.02.2022 r., godz. 15:00-17:00

 

Socjologiczne uwarunkowania przestępczości

K3 i K3-e - 05.02.2022 r., godz. 10:00-13:00

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, z pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Pages