W dniu 24.03.2024 r. w godz. 8:00-15:00 GSW i TUV Rheinland Polska organizują szkolenie dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez GSW w latach 2020-2024:

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wirtualnej klasy, tj. szkolenia online na żywo (Live Online Training) – za pośrednictwem łącza internetowego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Do realizacji szkolenia niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie sprzętu komputerowego wraz z dostępem do stabilnego łącza internetowego oraz zestawu słuchawkowego (głośnik + mikrofon).

Szkolenie przeznaczone dla słuchaczy studiów podyplomowych BHP i obejmuje:

Moduł 1. Program szkolenia:
 1. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 2. Wymagania normy ISO 45001 z perspektywy audytora wewnętrznego
 3. Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora wewnętrznego
 4. Proces przygotowania audytu
 5. Proces przeprowadzania audytu
 6. Proces raportowania audytu
 7. Działania poaudytowe oraz działania korygujące
 8. Audytowanie w oparciu o wytyczne normy ISO 19011
 9. Kontakt interpersonalny
 10. Komunikacja podczas audytu
 11. Egzamin pisemny
Warunek uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • zgłoszenie do 19.03.2024 r. e-mailem: rekrutacja@gsw.gda.pl
 • wpłacenie do 20.03.2024 r. kwoty: 650 zł na rachunek bankowy (jak dla czesnego):
  33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  tytuł przelewu: "Szkolenie audytor wewnętrzny"

Zapoznaj się z ofertą studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i higiena pracy

Studia podyplomowe BHP Więcej o studiach podyplomowych