Wpis nieaktualny

W związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 czerwca 2020 r. (https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-pracy-uczelni-w-nowym-roku-akademickim) dotyczącym organizacji pracy uczelni w nowym roku akademickim w związku z epidemią COVID-19

Gdańska Szkoła Wyższa przygotowuje organizację zajęć w roku akademickim 2020/2021 w sposób tradycyjny, tj. w siedzibie uczelni i jej filiach.

Wychodząc na przeciw studentom studiów niestacjonarnych, którzy w związku z epidemią chcą studiować zdalnie, wszystkie materiały dydaktyczne będą udostępniane na Platformie Moodle GSW. Sposób zaliczania zajęć (również w trakcie zajęć – kolokwia) należy wówczas uzgodnić z prowadzącym te zajęcia. W związku z tym na czas epidemii zawiesza się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu Studiów (uczestnictwo w zajęciach objętych programem studiów jako obligatoryjne jest obowiązkowe).

Prowadzący zajęcia, którzy w związku z epidemią chcą je prowadzić zdalnie, zobowiązani będą do prowadzenia ich na Platformie ClickMeeting GSW w sposób synchroniczny ("na żywo") z wykorzystaniem strumienia wideo i audio w terminach wynikających z planów zajęć. Plany zajęć będą to uwzględniały.

Do 30 września 2020 r. obowiązują jeszcze przepisy ograniczające funkcjonowanie uczelni. Wszystko wskazuje na to, że od 1 października takich przepisów nie będzie.

Kategoria powiadomień: Dziekanat