Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Patologie społeczne" odbędzie się dnia 11.09.2021 r. o godz. 12:00 - 14:00.

Forma egzaminu: egzamin ustny

Kategoria powiadomień: Dziekanat