Klauzule dot. praw autorskich adresowe do kupujących i czytelników publikacji wydanych przez Wydawnictwo GSW:

Książki drukowane

Dozwolone

 1. Możesz cytować fragmenty książki (lub ogólnie powoływać się na tytuł), ale podaj wówczas źródło, tj. właściwy opis bibliograficzny:
 • autorów i tytuł rozdziału książki – jeżeli podano autorstwo rozdziałów
 • autorów (lub redaktorów) książki – ze strony tytułowej książki
 • tytuł – ze strony tytułowej książki
 • miejsce i rok wydania oraz wydawcę – ze strony tytułowej książki
 1. Jeżeli nabyłeś książkę legalnie, możesz ją skopiować (całą lub fragmenty) – ale tylko na własny użytek
 2. Swój egzemplarz książki drukowanej możesz odsprzedać lub podarować innej osobie

Zabronione

 1. Udostępnianie publicznie kopii książki (lub jej fragmentów), np. w postaci skanu
 2. Wykorzystywanie fragmentów książki bez podania źródła
Książki wydane elektronicznie i dostępne publicznie

Przez dostęp publiczny rozumie się udostępnienie książki publicznie przez wydawcę, tj. Wydawnictwo GSW. Ponadto książka taka na stronie redakcyjnej (potytułowej) posiada informację, że dostępna jest publicznie
Dostęp publiczny to dostęp bez konieczności żadnego logowania

Książki wydawane przez Wydawnictwo GSW w formie elektronicznej dostępne są w formie plików PDF
(do otwarcia pliku PDF wystarczy zazwyczaj przeglądarka internetowa, jednak zaleca się używania oprogramowania przeznaczonego o czytania plików PDF, większość takiego oprogramowania jest bezpłatna)

W przypadku książek wydanych elektronicznie obowiązują te same klauzule, co w przypadku książek drukowanych – przeczytaj je w zakładce wyżej. Dodatkowo:

Dozwolone

 1. Pobieranie, posiadanie i odtwarzanie pliku PDF w czasie nieograniczonym
 2. Wydruk wielokrotny pliku PDF – na własny użytek

Zabronione

 1. Udostępnianie publiczne pliku PDF (jego wydruku lub skanu wydruku) – bez zgody wydawcy
 2. Sprzedaż pliku PDF, jego wydruku lub skanu wydruku
Książki wydane elektronicznie i dostępne w sprzedaży

Książki wydawane przez Wydawnictwo GSW w formie elektronicznej dostępne są w formie plików PDF
(do otwarcia pliku PDF wystarczy zazwyczaj przeglądarka internetowa, jednak zaleca się używania oprogramowania przeznaczonego o czytania plików PDF, większość takiego oprogramowania jest bezpłatna)

W przypadku książek wydanych elektronicznie obowiązują te same klauzule, co w przypadku książek drukowanych – przeczytaj je w zakładce wyżej. Dodatkowo:

Dozwolone

 1. Pobieranie pliku PDF wielokrotne (do czasu ważności linku dostępowego)
 2. Posiadanie i odtwarzanie pliku PDF na swoim komputerze w czasie nieograniczonym
 3. Wydruk wielokrotny pliku PDF – na własny użytek

Zabronione

 1. Udostępnianie w sposób nieodpłatny: pliku PDF, jego wydruku lub skanu wydruku
 2. Sprzedaż pliku PDF, jego wydruku lub skanu wydruku
 3. Usuwanie informacji dotyczących personalizacji pliku PDF danymi kupującego-właściciela pliku