Seminarium prof. Mikołaja Tarkowskiego odbędzie się 12.05.2024 r. (niedziela), godz. 8:15, w zespole seminaryjnym.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AAbGp_nIACHqYoOvUTop8gnMvYhxrE6pT...

 

Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew