Egzamin z przedmiotu "Zarządzanie zasobami ludzkimi" u prof. W. Mikołajczewskiej dla grup: Ap6, Aza6, Ap6-T, Afr6-T, Ap6-S, Ap6-O, Kkr6 odbędzie się w formie testu na platformie Moodle. Test będzie dostępny na platformie od 12.06.2021 r. godz. 9:00 do 13.06.2021 r. godz. 23:00.

Egzamin nie dotyczy grup: Ap6-e, Aza6-e.

Kategoria powiadomień: Dziekanat