• Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera dla 50+

    Polska Cyfrowa Równych Szans zaprasza na bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i korzystania z internetu dla osób w wieku 50+, które odbywać się będą na terenie kampusu Gdańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku Stogach, ul. Wydmy 3.

    Latarnik Polski Cyfrowej pokaże Ci jak: