grafika

Studia podyplomowe 2-semestralne

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Cel studiów podyplomowych. Do kogo są adresowane?

Celem studiów podyplomowych "Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw" jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy, która pozwoli uświadomić im rolę logistyki w organizacji, a także praktycznych umiejętności związanych z planowaniem i zarządzaniem zaopatrzeniem, transportem i dystrybucją w przedsiębiorstwie. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach związanych z branżą logistyczną, jak i innych firmach wykorzystujących łańcuch dostaw.

Studia adresowane są do osób pragnących poznać i/lub pogłębić wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw, a w szczególności do:

 • menedżerów z firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich;
 • koordynatorów, analityków i specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
 • osób, które prowadzą lub planują założyć własną firmę, gdzie łańcuch logistyczny będzie odgrywał istotną rolę;
 • innych osób pragnących związać swoją karierę zawodową z tą branżą.
Program studiów podyplomowych
Lp. Przedmiot Teoria Praktyka Łącznie
1 Logistyka i łańcuchy dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstwa 9 6 15
2 Analiza strategiczna w łańcuchu dostaw 9 6 15
3 Zarządzanie procesami logistycznymi 6 3 9
4 Logistyka międzynarodowa i globalna 9 6 15
5 Prognozowanie popytu 6 3 9
6 Analiza, diagnoza i ocena procesów logistycznych 9 9 18
7 Wykorzystanie innowacyjnych technologii w logistyce 9 9 18
8 Infrastruktura logistyczna 6 3 9
9 Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw 6 3 9
10 Koszty logistyki 6 3 9
11 Logistyczna obsługa klienta 3 3 6
12 Sterowanie zapasami i magazynowanie 6 3 9
13 Planowanie transportu 6 3 9
14 Giełdy transportowe 6   6
15 Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w logistyce   6 6
16 Negocjacje w logistyce 6   6
17 Najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw (studium przypadków)   6 6
18 Ekologistyka 6   6
19 CSR w przedsiębiorstwach logistycznych 6   6
  Łącznie 114 72 186
Studia podyplomowe pod patronatem
Logotyp partnera

Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe"
https://www.klasterlogtrans.pl/

Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim
Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.800 zł
 • semestralna: 1.900 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 5 x 400 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW oraz 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne