Instrukcja podpisywania elektronicznego z wykorzystaniem profilu zaufanego

Aby podpisać dokument elektronicznie, należy posiadać profil zaufany.
Jak założyć profil zaufany? Informacje dostępne pod linkiem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Podpisywanie elektroniczne dokumentów w formacie PDF (tylko w tym formacie) odbywa się pod adresem:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

  1. Po kliknięciu w powyższy link należy załadować dokument (przeciągnąć myszką z komputera). Jeżeli podpisujemy kilka dokumentów – każdy podpisujemy oddzielnie. W oknie dodawania pliku powinna pojawić się informacja "Dokument został poprawnie dodany".
  2. Należy kliknąć "Podpisz" i postępować zgodnie ze wskazówkami: będziemy musieli się zalogować, wykorzystując profil zaufany.
  3. Po zalogowaniu się należy kliknąć "Podpisz podpisem zaufanym".
  4. Po prawidłowym podpisaniu należy pobrać dokument, klikając "POBIERZ".

Powyższa instrukcja wraz z przykładowymi rysunkami do pobrania poniżej w pliku PDF.

  1. Podpisany dokument PDF (z naniesionym automatycznie podpisem elektronicznym) należy dostarczyć w sposób elektroniczny, np. mailem lub przez skrzynkę podawczą e-PUAP (https://gsw.gda.pl/pl/content/skrzynka-podawcza-epuap).