Logistyka

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Logistyka handlu i spedycja oraz Logistyka i organizacja produkcji. Posiądziesz praktyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Zrozumiesz istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, poznasz zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta. Będziesz dysponować menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego i manipulacji, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie będzie wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych
Polish

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (studia podyplomowe)

Celem studiów podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy, która pozwoli uświadomić im rolę logistyki w organizacji, a także praktycznych umiejętności związanych z planowaniem i zarządzaniem zaopatrzeniem, transportem i dystrybucją w przedsiębiorstwie. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach związanych z branżą logistyczną, jak i innych firmach wykorzystujących łańcuch dostaw
Polish

Zarządzanie w transporcie drogowym (studia podyplomowe)

Studia podyplomowe 2-semestralne

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie w transporcie drogowym" otrzyma rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zadań związanych z działalnością gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu rzeczy lub osób.

Polish