Kryminologia i kryminalistyka (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestry), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, niezbędne w pracy związanej z profilaktyką i zwalczaniem przestępczości. Poznasz szczegółowe zagadnienia z zakresu metodyki pomiaru przestępczości czy taktyki oraz procedur prowadzenia śledztwa. Opanujesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i wyjaśniania złożonych problemów związanych z przestępczością i patologiami społecznymi. Będziesz również potrafił/potrafiła stosować różnorodne metody i techniki badań kryminalistycznych, wykorzystywane w procesie wykrywania określonych przestępstw i ich sprawców. Przyswoisz sobie również umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dzięki temu będziesz przygotowany/przygotowana do pracy w służbach mundurowych i innych instytucjach odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Polish

Kryminologia (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Kryminalistyka, Patologie społeczne. Po ukończeniu tego kierunku posiądziesz rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Tobie zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują Cię do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości
Polish