Komunikat

Do czasu wprowadzenia wszystkich treści, druki do pobrania, harmonogramy zjazdów, terminy egzaminów poprawkowych i inne, są dostępne na archiwalnej stronie https://gwsa.nazwa.pl/

Problemy z mailami 16.09.2019

(edit 16.09.2019 g. 19:00) 
Przywracanie działania poczty zostanie zrealizowane do końca dnia (19.06.2019). W związku z tym radzimy, aby istotną korespondencję e-mail wysłaną w dniu dzisjeszym (zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych) nadać ponownie.

Informowaliśmy dzisiaj o występujących problemach z dostarczaniem poczty na adresy e-mail GSW. Ma to związek z uruchomieniem nowej strony www (i związanym z tym przenoszeniem domen pomiędzy serwerami).

Informacje dotyczące sesji egzaminacyjnej oraz dla tegorocznych dyplomantów

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminacyjnej sesji letniej 2018/2019 (dotyczy studentów studiujących w Gdańsku).
Przypominamy także informacje dla tegorocznych dyplomantów.
Pierwsze obrony są planowane na początek lipca 2019 r., kolejne terminy - jesienią.
Dyplomanci, którzy chcieliby przystąpić od egzaminu dyplomowego w terminie "lipcowym", powinni złożyć komplet dokumentów do obrony do dnia 23.06.2019 r. Ostateczny termin złożenia pracy (dla studentów kończących studia w semestrze letnim) to 14.09.2019 r.

Pages