Egzaminy/zaliczenia u prof. A. Ceniana

Zaliczenie ćwiczeń (II termin) z Fizyki dla grup Ip3, Ip3-T, Ip3-S oraz Ip3-e odbędzie się 13.02.2021r., od godz. 10:00 do 11:30 w formie zadań udostępnionych na platformie Moodle.

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Jana Kudrelka

Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Jana Kudrelka zostały przełożone na weekend 13-14.02.2021 r. szczegóły podamy w najbliższych dniach. Egzaminy odbędą się na platformie Clickmeeting a nie jak wcześniej podawaliśmy, na platformie Moodle. Forma egzaminu: test

Pages