Opłaty za studia (czesne) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, drugiego stopnia.

Poniżej przedstawiono opłaty w bieżącym roku akademickim. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
460 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
390 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.300 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
440 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
370 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.200 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
500 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
420 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.500 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
480 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
400 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.400 zł
 
 
 

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Korzystają też ze stypendiów o charakterze zarówno socjalnym, jak i za wyniki w nauce.
Kliknij niżej i czytaj więcej.

  Zniżki   Stypendia

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

  • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
  • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).