Ogłoszenie dotyczące zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez prof. Stanisława Miecznikowskiego.

Edit. Linki do egzaminów na Platformie Moodle GSW (dostęp po zalogowaniu).

Linki do egzaminów
  1. Marketing i badania marketingowe: https://gsw.moodle.org.pl/course/view.php?id=871
  2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze: https://gsw.moodle.org.pl/course/view.php?id=870
Terminy zaliczeń
  • I termin - 20.06.2020 r. godz. 10:00 zaliczenie w formie testu online
  • II termin - 04.07.2020 r. godz. 10:00 zaliczenie w formie testu online
Zasady przeprowadzania zaliczenia

W dniu zaliczenia o godz. 9:45 każdy student biorący udział w zaliczeniu loguje się na platformie Moodle.

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie testu online umieszczonego na platformie Moodle, składającego się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. O godz. 10:00 studenci uruchamiają osadzony w platformie Moodle formularz testu. Czas wypełnienia testu wynosi 15 minut, w trakcie nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania i poprawienia odpowiedzi.

Zasady zaliczenia

Za każde poprawnie rozwiązane pytanie testowe można otrzymać 10 punktów. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 50 punktów. Skala ocen:

Ocena

Ilość uzyskanych punktów

Bardzo dobry

90 - 100

Dobry plus

80

Dobry

70

Dostateczny plus

60

Dostateczny

50

Niedostateczny

0 - 40

 

Osoby, które z zaliczenia odbywającego się w dniu 20 czerwca 2020 r. uzyskają poniżej 50 pkt, mogą przystąpić do egzaminu ponownie w dniu 04.07.2020 r.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Tczew